Prezes FECEC prezesem CEC

27 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie CEC European Managers wybrało nowy Zarząd. Jej członkami są: Maxime Legrand (przewodniczący z CFE-CGC Francja), Torkild Justesen (sekretarz generalny z LHO w Danii), Marco Vezzani (zastępca sekretarza generalnego z CIDA we Włoszech) i Ebba Öhlund (skarbnik z Ledarna w Szwecji).

European Managers wybrali przedstawicieli, którzy będą kierować ich wspólną europejską organizacją, CEC European Managers, przez kolejne trzy lata. Ze względu na obecną sytuację zdrowotną, elektywne Zgromadzenie Ogólne zostało zorganizowane w formacie on-line, z udziałem ponad 50 delegatów z całej Europy.

Nowo wybrany prezes Maxime Legrand powiedział:

Odpowiedzialność, jaką europejscy menedżerowie powierzyli mnie i moim kolegom, jest proporcjonalna do roli, jaką menedżerowie odgrywają w społeczeństwie. To menedżerowie napędzają nasze gospodarki, podejmując właściwe decyzje, aby umożliwić zmiany i zapewnić podstawę naszego wspólnego dobrobytu, łącząc wszystkich pozostałych interesariuszy. Ich zaangażowanie zawodowe jest niezbędne, jeśli chcemy, aby nasze społeczeństwa rozwijały się w coraz bardziej niepewnych czasach. Naszą precyzyjną intencją jest, aby ich głos był słyszany jeszcze głośniej w Europie i wszędzie, gdzie ich praca ma znaczenie.

Po Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w maju, odbędzie się spotkanie w Lyonie, zorganizowane 7 i 8 października. Tam organizacje członkowskie CEC zgromadzą się po ponad 18 miesiącach przymusowego dystansowania się, aby omówić platformę działania dla mandatu.

Nasze spotkanie będzie również okazją do podziękowania dla naszych poprzedników, wśród których znaleźli się Ludger Ramme i Luigi Caprioglio, za ich długą i pełną poświęcenia pracę dla CEC przez te lata.

– dodał Maxime Legrand.

Swoją pełną poświęcenia pracą zaznaczyli CEC w interesie europejskich menedżerów.

W trakcie trwania mandatu CEC przekaże kompetencje i umiejętności filii CEC w kluczowych kwestiach dla przyszłości Europy: od przejścia do zrównoważonej przyszłości do równości płci, od reindustrializacji do nowej europejskiej autonomii strategicznej i nowej formy pracy. (tłumaczenie ze strony: https://www.cec-managers.org/ga-2021/)

Maxime Legrand jest prezydentem FECEC – organizacji reprezentującej europejskie banki, do której należy Dialog 2005. Cieszymy się z Jego nowej roli i jesteśmy pewni, że ją dobrze wypełni. Jego słowa o odpowiedzialności i roli menedżerów w społeczeństwie powinny trafić do głów i serc wszystkich menedżerów, również w Polsce.

Wszystkiego dobrego Maxime, wcielaj w życie swoje poglądy i ideały, życzymy sukcesów.

W imieniu własnym oraz organizacji związkowej „Dialog 2005”

Alicja Jędrych
Przewodnicząca