Protest pracowników Banku BPH

Począwszy od 20 kwietnia 2012 r. Pracownicy Banku BPH SA wysyłają listem zwykłym skórkę chleba na adres siedziby Banku BPH SA w Warszawie.

W liście proponujemy krótki tekst: Dziękuję za podwyżkę wynagrodzenia! Pracownik Banku BPH S.A.

Uzasadnienie:

Prezes Zarządu Banku BPH SA w 2011 r. zarobił 2.956.000 zł., odnotował wzrost wynagrodzenia o 48% w stosunku do 2010 r. Prezes Banku BPH zajął 3 miejsce wśród prezesów banków w Polsce pod względem wysokości wynagrodzenia. Według „Rzeczpospolitej” przeciętne wynagrodzenie prezesa banku w Polsce to 2,1 mln zł rocznie, to oznacza, że Prezes Banku BPH SA zarabia grubo ponadprzeciętnie.

Dodatkowe świadczenia świadczeń dla zagranicznych Członków Zarządu kształtują się w wysokości 5.010.000 zł., nastąpił wzrost o 106% w stosunku do 2010 r.

Ostatnie trzy tury zwolnień grupowych spowodowały zwolnienie z pracy ok. 2.000 osób. Dodatkowymi obowiązkami obarczono tych, którzy pozostali w pracy.

W ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego, niektórym członkom zarządu wypłacono w 2011 roku świadczenia w kwocie 2.198 tys. zł, na które w latach poprzednich była utworzona rezerwa w wysokości 1.533 tys. zł. Dodatkowo w 2011 roku rozpoznany został koszt z tytułu opcji na akcje GE i akcji zastrzeżonych tzw. Restricted Stock Units (RSU) przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Banku BPH w kwocie 1.355 tys. zł (rok 2010: 528 tys. zł) – Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2011 str. 73. Teraz wiemy, dlaczego takie parcie Zarządu Banku na wskaźniki giełdowe – to ma w głównej mierze wpływ na wysokość świadczenia z Programu Motywacyjnego.

Pracownicy Banku BPH S.A. odnotują przyrost wynagrodzeń zasadniczych w roku 2012 r. na poziomie 1%, dla większości Pracowników wzrost wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 10-30 PLN.

To jest rzeczywiste fair play Banku BPH S.A.