Przewodnicząca „Dialog 2005” w „Radiu dla Ciebie”

Zapraszamy do wysłuchania audycji „Popołudnie RDC” z dnia 05.03.2015 r., której gośćmi byli: Alicja Jędrych – Przewodnicząca „Dialog 2005”, Elżbieta Witek – Zastępca Przewodniczącego ZZ Pekao oraz Alfred Bujara – Przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.