Przyłącz się do akcji protestacyjnej „Skórka chleba dla prezesa”

Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 10, 20 PLN uwłaczają Państwa godności.

Richard Gaskin, prezes Banku BPH – w 2011 r. zarobił prawie 3 mln zł., ponad 1 mln więcej niż w 2010 r. Przy wzroście wynagrodzenia o ponad 30%, rok po roku Prezesowi nie przeszkadza ROE, C/I i inne wskaźniki giełdowe, które nie pozwalają mu w sposób godziwy podwyższyć płac.

Widocznie Pan Prezes pracował, gdy większość z Państwa jedynie grzała krzesła w Banku. Szkoda słów na gorzkie żale, trzeba w końcu zacząć działać.

Związek „Dialog 2005” przygotowuje akcję protestacyjną pt. „Skórka chleba dla Prezesa”. W najbliższy poniedziałek na naszej stronie internetowej otrzymają Państwo instrukcję kiedy i z jakim tekstem wysyłamy Panu Prezesowi skórę suchego chleba, wszyscy, którzy czują się upokorzeni podwyżką.

„Dialog 2005” będzie również uczestniczył na WZA i poruszy sprawy dotyczące podwyżek i traktowania ludzi w Banku BPH.
Prezentujemy poniżej informację z PIP, już wkrótce otrzymamy wynik kontroli co do legalności wprowadzenia w Banku BPH S.A. programów aktywizujących oraz naprawczych.