Psucie dobrych praktyk w Banku BNP Paribas

Bank postanowił przejąć część zakładu pracy BNP Paribas Financial Services na zasadach opisanych w art. 231 Kodeksu Pracy. Dotychczasowe praktyki stosowane w Banku dla takich przejęć były dobre. Bank wypełniał przepisy prawa, wzywał związki zawodowe działające na jego terenie do negocjacji w trybie art. 261 Ustawy o związkach zawodowych. Efektem rozmów były ustalenia spisywane w formie porozumienia, przewidujące okresy przejściowe, które to okresy miały na celu umożliwienie Pracownikom przejmowanym zaznajomienie się z nowymi warunkami pracy panującymi w spółce przejmującej, a Pracodawcy dawało czas na wypracowanie rozwiązań mających na celu zniwelowanie różnic w warunkach zatrudnienia.

Tym razem stało się jednak inaczej. Bank zawiadomił organizacje związkowe o zamiarze przejęcia. „Dialog 2005” jako jedyny związek zawodowy wykazał troskę o warunki przejęcia pracowników BNP Paribas Financial Services, podejmował kilkakrotnie  interwencje na piśmie, wzywał Pracodawcę do wypełnienia przepisów Ustawy o związkach zawodowych. Doprowadziliśmy do spotkania w dniu 10 września 2019 r., podczas którego ustalono między innymi, iż „Dialog 2005” zaproponuje treść porozumienia pomiędzy Bankiem, a organizacjami związkowymi, dotyczącego warunków przejęcia Pracowników BNP Paribas Financial Services. Wywiązaliśmy się z tego zadania z najwyższą starannością, jednak porozumienie nie weszło w życie w dniem przejęcia tj. 01 października 2019 r. Efektem naszych interwencji było kolejne spotkanie w dniu 23 października 2019 r., tym razem z udziałem trzech innych organizacji związkowych działających na terenie Banku. Związkowcy obecni na spotkaniu nie wykazali większego zainteresowania losem przejmowanych pracowników, pomimo istotnych różnic w zasadach wynagradzania, które dotychczas oparte były na niskich płacach zasadniczych oraz wysokich premiach, natomiast w Banku miałyby ulec zmianie na niekorzyść Pracowników, bez zachowania jakichkolwiek okresów przejściowych. Zaproponowane podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nie rekompensują w naszej ocenie utraconej premii.

Niestety nie mamy poparcia innych związków zawodowych, które nie są zainteresowane negocjowaniem z Pracodawcą. Nie czujemy również zainteresowania ze strony Pracodawcy, który najwyraźniej odstąpił od dobrych praktyk. Ciekawe, co będzie dalej…, martwi nas zaistniała sytuacja albowiem BNP Paribas Bank Polska S.A. nie wyrzeka się kolejnych przejęć spółek, dlatego też istotne jest, aby zachowanie standardów było przestrzegane. Przykre, że nie rozumieją tego związki zawodowe, które ustawowo są zobligowane do dbałości o interesy Pracowników zatrudnionych, a także tych przejmowanych.