Relacja z Wyborczego Ogólnego Zebrania Delegatów

Dnia 16 września 2017 r. Delegaci Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” zebrali się w Oświęcimiu, aby dokonać wyboru Zarządu Związku, Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej Związku na IV Kadencję.

Otwarcia Zebrania dokonała Przewodnicząca Związku Alicja Jędrych. Przywitała Delegatów, którzy przybyli z różnych stron Polski. Delegaci zostali wybrani przez wszystkich Członków „Dialog 2005” w wyborach powszechnych, które odbyły się w dniach 6-7 września 2017 r. Przewodnicząca podziękowała również całemu zarządowi III kadencji za wykonaną w ostatnich 4 latach pracę.

Przewodnicząca Alicja Jędrych poinformowała zebranych, że Zarząd Związku oraz Komisja Wyborcza skutecznie poinformowali wszystkich Delegatów o terminie odbycia Wyborczego Ogólnego Zebrania Delegatów Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” na IV Kadencję. Następnie podziękowała Członkom Komisji Wyborczej tj. Barbarze Piotrowskiej, Iwonie Rembiesa oraz Sebastianowi Stachura za przybycie i gotowość do przeprowadzenia wyborów. Delegaci jednomyślnie powierzyli obowiązki wyborcze Komisji.

Przed rozpoczęciem głosowań przybyli na spotkanie Delegaci przedstawili siebie oraz swoje plany pracy związkowej.

Wszyscy zgromadzeni zadecydowali, że wybory do władz „Dialog 2005” przeprowadzone będą w sposób tajny. Każdy uprawniony do głosowania otrzymywał karty do głosowania z nazwiskami kandydatów ubiegających się o wybór. Następnie wypełnione karty do głosowania zbierane były przez członków Komisji Wyborczej, która liczyła głosy oraz ogłaszała wyniki wyborów.

Barbara Piotrowska, Członek Komisji Wyborczej przypomniała zasady zawarte w Ordynacji Wyborczej i dotyczące głosowania do Władz Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

W pierwszym głosowaniu wszyscy Delegaci Związku wybrali 20 Delegatów szczebla krajowego. Zostali nimi wybrani:

 • Małgorzata Bartula – pracownik BGŻ BNP Paribas SA
 • Jolanta Biel – pracownik Pekao SA
 • Rafał Czaja – pracownik BNP Paribas Lease Group SP. z o.o.
 • Małgorzata Dobrowolska – pracownik Pekao SA
 • Marta Hermanowicz – pracownik Alior Bank SA
 • Alicja Jędrych – pracownik Pekao SA
 • Alicja Klimas – pracownik Pekao SA
 • Paweł Kmieć – pracownik Pekao SA
 • Zbigniew Korczyk – pracownik Alior Bank SA
 • Magdalena Laskowska – pracownik BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
 • Agnieszka Lewandowska – pracownik BGŻ BNP Paribas SA
 • Marek Łabuzek – pracownik Pekao SA
 • Anna Oprocha-Piech – pracownik BGŻ BNP Paribas SA
 • Wojciech Płusa – pracownik Alior Bank
 • Marek Podlach – pracownik Alior Bank
 • Beata Pustówka – pracownik Pekao SA
 • Hanna Rutkowska – pracownik Pekao SA
 • Teresa Skowron – pracownik Pekao SA
 • Iwona Sobesto-Kopacz – pracownik Pekao SA
 • Wiesława Wiertel – były pracownik Banku BPH SA

W kolejnym głosowaniu nowo wybrani Delegaci szczebla krajowego wybrali spośród siebie Zarząd Krajowy w składzie:

 • Alicja Jędrych – Przewodnicząca
 • Wiesława Wiertel – Zastępca Przewodniczącej
 • Beata Pustówka – Członek Zarządu
 • Zbigniew Korczyk – Członek Zarządu
 • Magdalena Laskowska – Członek Zarządu
 • Anna Oprocha-Piech – Członek Zarządu

W składzie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie zaszły zmiany w stosunku do poprzedniej kadencji i w jej skład weszli ponownie:

 • Marek Łabuzek – Przewodniczący
 • Marek Podlach – Zastępca Przewodniczącego
 • Wojciech Płusa – Sekretarz

W dalszej części zebrania wszyscy Delegaci Związku wybierali władze Organizacji Międzyzakładowej „Dialog 2005”.

W skład Zarządu Organizacji Międzyzakładowej zostały wybrane następujące osoby:

 • Alicja Jędrych – Przewodnicząca
 • Zbigniew Korczyk – Zastępca Przewodniczącej
 • Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącej
 • Wiesława Wiertel – Zastępca Przewodniczącej
 • Beata Pustówka – Zastępca Przewodniczącej
 • Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącej
 • Marta Hermanowicz – Zastępca Przewodniczącej
 • Marek Łabuzek – Zastępca Przewodniczącej
 • Anna Prokopowicz – Zastępca Przewodniczącej
 • Hanna Rutkowska – Zastępca Przewodniczącej
 • Alicja Klimas – Zastępca Przewodniczącej
 • Iwona Sobesto-Kopacz – Zastępca Przewodniczącej

Następnie ukonstytuowało się Prezydium Związku w następującym składzie:

 • Alicja Jędrych – Przewodnicząca Prezydium
 • Wiesława Wiertel – Członek Prezydium
 • Alicja Klimas – Członek Prezydium
 • Marek Łabuzek – Członek Prezydium
 • Zbigniew Korczyk – Członek Prezydium

Do Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej „Dialog 2005” zostali wybrani:

 • Teresa Skowron – Przewodniczący
 • Beata Ruszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jolanta Buszka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Po odbyciu wszystkich głosowań zebrani Delegaci zdecydowali o reprezentacji Związku wobec pracowdawców oraz oddelegowaniu na tzw. etaty związkowe trzech przedstawicieli Zarządu – Alicji Jędrych, Zbigniewa Korczyka, Wojciecha Płusy. Osoby te w całości będą poświęcać swój czas na pracę na rzecz Członków Związku.

Protokoły Komisji Wyborczej z wyborów władz Związku dostępne są w „Strefie Członkowskiej”.