Reorganizacja Banku BPH

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Pana Prezesa Ryszarda Gaskina oraz Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Nowaczewskiego oraz w odniesieniu do informacji Banku podanych w raporcie bieżącym nr 29/2015 przekazujemy następujące stanowisko Związku „Dialog 2005”:

Zrobimy, co w ludzkiej mocy, aby pomóc Pracownikom.

Ważne jest Wasze wsparcie i uczestnictwo w naszym związku zawodowym. Prosimy, aby każdy Pracownik Banku kupił sobie chociaż jedną akcję Banku BPH. Przekażemy akcjonariuszowi – pracownikowi pełnomocnictwo do wypełnienia, następnie prześlecie potwierdzenie zakupu akcji oraz wypełnione pełnomocnictwo na adres:

Dialog 2005
ul. Jagiełły 12
32-600 Oświęcim

Wszystko po to, abyśmy mogli skupić akcje w „rękach” związku i działać równocześnie z pozycji właścicielskiej oraz związków zawodowych.

Będziemy Członków „Dialog 2005” informować na bieżąco o naszych działaniach i postępie rozmów z Pracodawcą. Będziemy publikować na naszej stronie internetowej ważne informacje.

Członek „Dialog 2005”, który chce mieć dostęp do informacji poufnych musi zgłosić się do nas po swój login i hasło, najlepiej poprzez kontakt mailowy: organizacjadialog2005@wp.pl

Już zaangażowaliśmy prawników, którzy będą Państwa informować o prawnych aspektach, które będą Państwa nurtować.

Zmiany, które chce wprowadzić Bank są na niespotykaną do tej pory skalę – 134 Oddziały do przejęcia przez pracowników na zasadach franczyzy (placówki partnerskie), 65 Oddziałów może być zlikwidowanych. Przewidziano, że 1.706 osób może odejść z Banku na skutek likwidacji stanowisk lub przejścia do franczyz.

Nie znamy warunków umów franczyzowych, poprosiliśmy, aby Bank nam przygotował draft umów. Nie znamy sytuacji ekonomicznej oddziałów przeznaczonych do przejęcia przez pracowników. Spotkanie Związków z Pracodawcą wyznaczono na 11 i 12 stycznia 2016 r. Prosimy o mailowe przesyłanie tematów/pytań, które wg Państwa powinny być w procesie negocjacji wyjaśnione, ustalone, spisane.

Będziemy z Wami w kontakcie, będziemy walczyć o Was i nie pozwolimy, aby po latach ciężkiej pracy Bank w jakikolwiek sposób skrzywdził Pracowników i ich rodziny.