Rozpoczęcie działalności w Nest Bank S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 30.12.2020 r. przekazaliśmy do Zarządu Nest Bank S.A. zawiadomienie o rozpoczęciu działalności związkowej w tym Banku. Aktualnie ustalamy z Nest Bankiem termin pierwszego spotkania, na którym zostaną ustalone zasady współpracy między Związkiem Zawodowym a Pracodawcą. Po zapoznaniu się z obowiązującymi w Nest Bank S.A. regulaminami pracy i wynagradzania oraz systemem motywacyjnym podejmiemy starania zmierzające do negocjacji godnych warunków pracy i płacy pracowników.

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” działa obecnie w kilku bankach i spółkach okołobankowych. Działamy w Pekao S.A., Alior Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., BNP Lease Group Sp. z o.o., Sales Group Sp. z o.o., Otto Work Force Solutions Sp. z o.o., BNP Paribas Solutions Sp. z o.o., BNP Paribas Group Service Center S.A.

Z radością witamy nowych Członków – Pracowników Nest Bank S.A., którzy nam zaufali.

W kwestiach dotyczących ustalania wewnątrzzakładowego prawa pracy, warunków pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz BHP NZZPBiU „Dialog 2005” reprezentuje ogół pracowników. W sprawach indywidualnych reprezentujemy interesy naszych Członków, którym pomagamy w sposób profesjonalny, niwelując w ten sposób nierównowagę sił pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Dzięki uczestnictwu w przedstawicielstwach międzynarodowych rozpoczęliśmy w branży bankowej walkę o ponadustawowe odprawy finansowe dla pracowników, którzy tracą pracę z powodu zwolnień grupowych. Na starcie, podczas negocjacji zwolnień w Banku BPH S.A. niemieccy i austriaccy przedstawiciele pracowników pokazali nam standardy wypracowane przez nich i dali argumenty do negocjacji w Polsce, która wówczas już należała do Wspólnoty Europejskiej. Po ciężkich negocjacjach udało się, z Banku BPH S.A. pracownicy odchodzili na godziwych warunkach.

Do tej pory negocjowaliśmy pakiety socjalne w Banku BPH S.A., Alior Banku S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., w Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w Banku Pekao S.A. Poprzez działalność w wielu bankach wypracowaliśmy standardy w Polsce, dzięki czemu tysiące pracowników odeszło z bankowości zabezpieczonych finansowo i bez nadmiernego stresu mogli szukać nowej pracy lub otwierali własne biznesy. Jesteśmy z tego dumni.

Negocjowaliśmy z powodzeniem warunki przejęcia banków przez nowych inwestorów, to też sukces.

W jednym z banków z kapitałem zagranicznym „na potęgę” zwalniano ludzi za niewykonanie planów. Poprowadziliśmy ich przez sądy pracy, wspieraliśmy osobiście stając za świadka, wspierając finansowo. Wygrywaliśmy sprawę po sprawie. Dzięki temu utrwaliło się w Polsce orzecznictwo, że umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów kodeksu pracy jest umową starannego wykonania pracy a nie rezultatu. Jesteśmy z tego dumni.

Stawiamy na otwarty dialog z naszymi Członkami. To Oni mają wpływ na decyzje i kierunki działań podejmowanych przez nasz Związek. Tak rozumiana współpraca przynosi dobre efekty.

Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich Pracowników Nest Bank S.A.