Samoizolacja

Szanowni Państwo,
Nasi Związkowcy i sympatycy „Dialog 2005”

Jesteśmy wszyscy zmartwieni ilością zakażeń koronawirusem, epidemiolodzy prognozują, że będzie coraz gorzej. Od najbliższej soboty, cała Polska ma być objęta czerwoną strefą. Służba zdrowia jest niewydolna, obawiamy się, że „Lombardia” powtórzy się nie tylko we Włoszech. Trzymanie dystansu, dezynfekcja rąk, rękawiczki ochronne, maseczki są niezbędne i mogą nas uchronić przed nieszczęściem. COVID-19, to nie jest choroba ludzi starszych, to jest choroba niebezpieczna dla tych ludzi, którzy mają słabą odporność. Skutki uboczne są liczne i mogą wystąpić równocześnie z chorobą lub w późniejszym czasie. To nie są żarty, to nie jest spiskowa teoria dziejów, tylko realne zagrożenie dla każdego z nas i naszych bliskich. Pamiętajcie, nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od nas samych.

Nie należy też lekceważyć objawów, które mogą świadczyć o zakażeniu. Z uwagi na fakt, że nie wszyscy z Was śledzą przepisy prawa oraz zalecenia Sanepidu, poniżej przybliżamy temat samoizolacji, która jest pewnego rodzaju rozwiązaniem w sytuacji złego samopoczucia wskazującego na chorobę covidową. Poniżej kilka wskazówek.

I. Jak się zachować w przypadku, kiedy jesteś przekonany, że miałeś styczność z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 lub masz objawy wskazujące na zakażenie?

Zgodnie z rządowymi zaleceniami taki pracownik powinien skontaktować się w pierwszej kolejności z Sanepidem i jeśli podczas rozmowy dowiaduje się, że powinien poddać się dobrowolnej izolacji na okres 14 dni, niezwłocznie należy o tej sytuacji powiadomić Pracodawcę.

II. Co zatem powinien uczynić pracodawca, gdy otrzyma od pracownika informacje o konieczności poddania się przez niego samoizolacji?

Pierwszym wyborem pracodawcy powinna być wówczas decyzja o nakazaniu wykonywania pracy zdalnej. Umożliwia mu to ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm., zwana dalej specustawą), która daje możliwość polecania wykonywania pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracownik powinien się temu poleceniu podporządkować. Ważnym jest też, iż wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, gdy pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz gdy pozwala na to rodzaj pracy.

Rolą pracodawcy jest zapewnienie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz do jej obsługi logistycznej. Z kolei, gdy pracownik będzie korzystał z materiałów i sprzętu niezapewnionego przez pracodawcę, to powinny one zapewniać ochronę informacji poufnych, prawnie chronionych.

III. Co w sytuacji, gdy powierzenie wykonywania pracy w formie zdalnej jest niemożliwe?

Zdarza się tak, że sytuacja pracownika nie zawsze pozwala na to, aby mógł wykonywać swoją pracę zdalnie, ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. W tej sytuacji Pracodawca może polecić wykorzystanie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z lat poprzednich. Takie bowiem uprawnienie przysługuje pracodawcy na mocy art. 16 gc w/w specustawy. Pracownik zaś jest zobowiązany taki przydzielony urlop wykorzystać na czas samoizolacji.

IV. Co, gdy nie można polecić wykonywania pracy w formie zdalnej, ale też pracownik nie dysponuje już zaległym urlopem?

Pracodawca musi uznać, iż nieobecność pracownika, któremu Sanepid zalecił dobrowolne odosobnienie, jest usprawiedliwiona. Stąd też nieobecność w pracy z powodu dobrowolnej, aczkolwiek zalecanej izolacji, nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia takiemu pracownikowi wynagrodzenia, choć oczywiście jeśli chce, wówczas może to uczynić.

„Dialog 2005” dołoży wszelkich starań, aby dni nieobecne w pracy z powodu uzasadnionej samoizolacji były zapłacone przez Pracodawcę w przypadku, kiedy pracownik nie może wykonywać pracy zdalnej lub nie ma już zaległego lub bieżącego urlopu a musiał korzystać z samoizolacji.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości piszcie na skrzynkę mailową: organizacjadialog2005@wp.pl

Drodzy – nie panikujemy, postępujemy rozsądnie, uważnie chroniąc siebie i innych!

Pozdrawiamy serdecznie
w imieniu Zarządu „Dialog 2005”

Alicja Jędrych, Anna Oprocha-Piech, Beata Pustówka, Renata Kaszluga, Wojciech Płusa, Zbigniew Wędzicha, Marek Łabuzek.

* Opracowano na podstawie zaleceń Sanepidu.