Spór zbiorowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podsumowanie dotychczasowych działań

Związek Zawodowy „Dialog 2005” wszczął spór zbiorowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania Pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF. Przedmiotem rokowań były żądania, które przedstawiliśmy Pracodawcy w piśmie z dnia 26 czerwca 2019 roku nr 379/2019, o następującej treści:

  • Pozostawienie w niezmienionym zakresie dotychczasowych zasad premiowania obowiązujących do końca kwietnia 2019 r. lub alternatywnie pkt 2.
  • Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do poziomu rekompensującego utraconą premię.

Mimo przedstawienia przez nas mocnych argumentów wykazujących znaczące pogorszenie warunków premiowania, rokowania nie przyniosły rozwiązania sporu i nie osiągnięto porozumienia.

Ponieważ Związek Zawodowy „Dialog 2005” w całości podtrzymuje żądania przedstawione pismem z dnia 26 czerwca 2019 roku, a Pracodawca nie widzi możliwości prowadzenia rokowań w przedmiocie żądań wymienionych w punktach 1 i 2 powyżej, spór będzie dalej prowadzony z udziałem mediatora.

Więcej szczegółów w „Strefie Członkowskiej” dla Pracowników BNP Parbias Bank Polska S.A..