Spór zbiorowy w BNP Paribas Bank Polska

W dniu 26 czerwca 2019 r. NZZPBiU „Dialog 2005” wszczął w BNP Paribas Bank Polska spór zbiorowy. Spór zbiorowy został zgłoszony z powodu pogorszenia warunków płacowych tj. pogorszenia zasad premiowania pracowników Pionu Sieci Sprzedaży Automotive PF.

2019-07-03_spor-zbiorowy-bnp