Spotkania i priorytety

Poniżej kilka bieżących spraw dla pracowników Alior Banku.

ZFŚS

Po czterech miesiącach nieco jałowej dyskusji z Aliorem na temat regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeszliśmy wreszcie do konkretów. Pracodawca obstawał przy uzgodnieniu jak najogólniejszych zapisów regulaminowych, my natomiast, kierując się ankietą przeprowadzoną przez nasz związek wśród Państwa na początku roku, dążymy do ustalenia konkretów: komu, na co, ile, w jakiej formie, kiedy, na jakich zasadach. Wreszcie na ostatnim spotkaniu udało się niemal przymusić stronę Pracodawcy do rozmowy o szczegółowych zasadach poszczególnych świadczeń planowanych w ZFŚS.

Spotkania

Pracownicy Sieci Sprzedaży odpowiedzieli licznie na nasz apel i nie tylko zapisali się do „Dialogu”, ale również przysłali nam sporo tematów z codziennej pracy, które po opracowaniu zgłaszamy Pracodawcy w celu ich załatwienia/poprawienia. Wystąpiliśmy do Alior Banku o spotkanie dedykowane temu obszarowi. Pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu, przed nami kolejne dyskusje z osobami zarządzającymi tym Pionem. Dążymy do tego, aby takie spotkania odbywały się regularnie, żeby na bieżąco móc przedstawiać Pracodawcy problemy związane z pracą. Zapraszamy do przesyłania nam kolejnych zgłoszeń na: organizacjadialog2005@wp.pl; będziemy się nimi zajmować.

Zachęcamy Pracowników Centrali do podobnej aktywności, zamierzamy bowiem wnioskować do Pracodawcy o spotkania również w Państwa sprawach (warunki pracy, problemy).

Nasze priorytety

Na najbliższe miesiące mamy trzy priorytety:

  • pilnowanie czy wszędzie Alior Bank wywiązuje się z wynegocjowanego przez nas porozumienia, że do listopada br. nikomu nie pogorszą się warunki wynagradzania. Dotyczy to m.in. utrzymania warunków wynagradzania, w tym premiowania Pracowników Alior Banku,
  • utworzenie w Banku komisji antymobbingowej. Pracownicy zgłaszają niewłaściwe, a w niektórych przypadkach wręcz karygodne zachowania przełożonych wobec podległych im Pracowników. Taka komisja jest konieczna, Pracownicy muszą wiedzieć czym jest mobbing, jak się przed nim bronić i jak sobie radzić w przypadku poczucia krzywdy.
  • rokowania nad układem zbiorowym pracy dla Alior Banku, w którym chcemy zawrzeć warunki zatrudniania Pracowników godne Pracodawcy, który promuje wyższą kulturę bankowości.

Zapraszamy do „Dialog 2005”

Bieżące, rzetelne informacje, porady, przesyłamy Członkom „Dialog 2005” – wśród wielu obowiązków, które wypełniamy wobec naszych Członków, informacja jest bardzo ważną kwestią.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w naszej organizacji związkowej. Pomimo naszej liczebności są jeszcze „wolne miejsca”.

Na marginesie

Z chwilą „udomowienia” Alior stał się elementem naszej polskiej polityczno-gospodarczej układanki. Fakt, że nasz związek jest całkowicie niezależny (nie związany z żadną opcją polityczną) powoduje, że nie jesteśmy „zobowiązani” pobłażać Pracodawcy, patrzeć przez palce na nieprawidłowości, gdyż jest on z naszej opcji. Nie mamy też odgórnego nakazu atakowania go na każdym miejscu bez powodu, dlatego, że jest on nie z naszej opcji. Dzięki temu możemy się skupić na interesach Pracowników, oceniając obiektywnie, co jest dla nich korzystne, a co należy zmienić. W naszych działaniach kierujemy się opiniami i potrzebami naszych Członków, a nie nakazem politycznym. Być może Państwo nie zdają sobie sprawy z tego, ale faktycznie polityka jest obecna w wielu zakładach pracy, nie tylko w bankowości.