Strata netto Alior Banku w II kw. wyniosła 585,5 mln zł