Sytuacja Pracowników spółek Grupy BNP Paribas w związku z trwającą reorganizacją Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Często tak się zdarza, że reorganizacja banku „odbija się” na sytuacji pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz reorganizowanego banku lub współpracują z tym bankiem biznesowo poprzez zatrudnienie w innych podmiotach gospodarczych. Bank BGŻ BNP Paribas wchodzi w skład Grupy BNP Paribas, gdzie w niektórych segmentach biznesu Bank jest związany współpracą z różnymi podmiotami.

W odpowiedzi na zapytania Pracowników zatrudnionych w BNP Paribas Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78 oraz BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, którzy z obawą odnosili się do swojej przyszłości zawodowej a także możliwości zwolnień z przyczyn nieleżących po stronie pracownika („po ustawie”) postanowiliśmy im pomóc i odpowiedzieć w sposób konkretny. Po informację poszliśmy do źródła, czyli do Pana Jean-Laurent Bonnafe, Prezesa BNP Paribas.

W dniu 27 grudnia wysłaliśmy zapytania do Pana Jean-Laurent Bonnafe, dotyczące sytuacji pracowników Spółek należących do Grupy BGŻ BNP Paribas, szczególnie w świetle zwolnień grupowych, które już rozpoczęły się w Banku BGŻ BNP Paribas.

W dniu 24 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź, przekazaną z upoważnienia Pana Jean-Laurent Bonnafe przez Pana Przemysława Gdańskiego, Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Panią Magdalenę Legęć, Dyrektora Zarządzającego, odpowiadającą za obszar kadrowy w Banku. Z przedmiotowego pisma jasno wynika, że decyzją Właścicieli wszyscy zatrudnieni w Grupie BGŻ BNP Paribas będą objęci tymi samymi zasadami w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia tj. osłonami socjalnymi takimi, jakie zostały wynegocjowane w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

I na tym właśnie polega społeczna odpowiedzialność biznesu. Dziękujemy.

Korespondencja dostępna jest w TUTAJ.