Szczepienie przeciwko COVID-19. Czy pracownik ma wolne?

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są obowiązkowe, stąd pracodawca nie ma też obowiązku zwolnienia pracownika od pracy na czas przeprowadzenia szczepienia.

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są obowiązkowe, stąd pracodawca nie ma też obowiązku zwolnienia pracownika od pracy na czas przeprowadzenia szczepienia, a zwłaszcza nie ma prawnego obowiązku udzielenia takiego zwolnienia z zapewnieniem prawa do wynagrodzenia. W związku z tym rządowe rekomendacje wskazują raczej na weekendy (niedziele i wolne soboty lub inne rozkładowo wolne dni od pracy) jako czas, w którym powinny być wykonywane szczepienia.

Nie ma jednak przeszkód, aby przeprowadzać szczepienia w godzinach pracy – jeżeli przeprowadzenie szczepień w dni wolne jest utrudnione lub niewykonalne organizacyjnie. Może o tym zadecydować pracodawca. W takim wypadku pracodawca może samodzielnie uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniami za usprawiedliwioną, może także przewidzieć, że nieobecność ta będzie płatna, tj. pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny lub dni, w których musi opuścić pracę w celu zaszczepienia.

Jeżeli pracodawca zdecyduje o zwolnieniach na czas szczepień, nie musi dokonywać w tym zakresie zmian przepisów zakładowych – wystarczy zarządzenie pracodawcy (kierownika zakładu pracy lub zarządu). Powinno ono określać, że czas nieobecności pracownika w związku ze szczepieniami jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy i ewentualnie, że za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.