Tak sprzedawano i repolonizowano polskie banki

[ BANKIER.PL ]

Prywatyzacja polskiego sektora bankowego, dzięki której możliwe było wejście kapitału zagranicznego, rozpoczęła się na początku lat 90. W kolejnych latach inwestorzy spoza Polski obejmowali coraz większe udziały w „bankowym torcie”. Największy skok udziału zagranicy nastąpił pod koniec wieku, a związane było to z prywatyzacją Pekao, BPH, PBK oraz przejęciem BRE, BIG Banku i Banku Handlowego. Szczegółowy opis tamtych lat znajdziesz w artykule „Bilans prywatyzacji” z 2007 r.

WIĘCEJ: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tak-sprzedawano-i-repolonizowano-polskie-banki-Wykres-7488372.html