Transformacja kulturowa w Aliorze

Ta informacja jest efektem poniedziałkowego spotkania związków zawodowych z Pracodawcą, dotyczącego nowej strategii Aliora oraz pewnego pisma/odpowiedzi Banku na naszą interwencję.

Transformacja kulturowa Liderów

Trochę już w bankowości przeżyliśmy. Ja osobiście przede wszystkim w Banku BPH. Sięgnąłem do materiałów, jakie zostały mi ze szkoleń bphowskich sprzed 11-15 lat. Znalazłem tam takie tematy: jakie mamy typy pracowników, jak je rozpoznać, jak dostosować do charakteru pracownika sposób zarządzania i organizacji pracy, jak rozpoznać jego mocne strony i jak na nie stawiać, jak wzmacniać słabsze. Jak budować: zaangażowanie w pracę, identyfikację z Bankiem, relacje w zespole, relacje z klientami. Minęło kilka lat i wszystko potoczyło się w stronę wyniku za wszelką cenę oraz „dopasowywania” do tego pracowników, również dopasowywania pracowników do przełożonego, bardzo często poprzez ich wymianę. Jeśli wierzyć Pracodawcy historia zatoczyła koło. Przedstawiciele Alior Banku, m.in. Pani Monika Stołowska, Dyrektor Zarządzający Pionem HR, na poniedziałkowym spotkaniu podsumowali to tak: Dotychczas w Aliorze rządziła zasada: co ma być wykonane, ile, do kiedy. Teraz Pracodawca i strona społeczna zainteresują się tym, jak ma to być osiągane. A ma być z poszanowaniem wartości: partnerstwa, otwartości, uczciwości, etc. Czyli wracamy do szkolenia Liderów/Menedżerów wg dawnych, sprawdzonych standardów. Technika idzie błyskawicznie do przodu, natomiast takie wartości jak poszanowanie godności drugiej osoby, etyka, zaangażowanie pozostają fundamentem, do którego trzeba wrócić.

Pracodawca nazwał to szumnie Transformacją kulturową i zaczyna ją od Liderów/Menedżerów. W największym skrócie rzecz sprowadza się do tego, jak szybko i skutecznie Macochę zmienić w Mamę. Na szczęście rzecz dotyczy podobno wąskiej grup Menedżerów, która da się łatwo przetransformować.

Wykorzystujmy dobre deklaracje Pracodawcy

Nowa strategia AB dotyczy nie tylko rewolucji cyfrowej, ale również relacji służbowych. Od pół roku nie ma Prezesa Założyciela i „Właściciela” Banku, który patronował swoistemu stylowi zarządzania pracownikami. Alior musiał zdobywać miejsce na rynku agresywną sprzedażą, teraz stawia na budowanie relacji z klientami. Stosował wojskowe metody organizacji pracy, teraz stawia na partnerstwo. W piśmie, które Z.Z. „Dialog 2005” otrzymał od Pracodawcy w ubiegłym tygodniu, czytamy m.in.:

Bank ponownie podkreśla, że wszelkie spotkania odbywane pomiędzy przełożonym a pracownikiem, na których identyfikowane są problemy, z jakimi boryka się pracownik w związku z realizacją powierzonych mu zadań, oparte są na zasadzie współpracy i równości stron i są przejawem stosowanego przez Pracodawcę wsparcia dla takich pracowników. Mając na uwadze powyższe, Pracodawca podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie planów naprawczych bądź aktywizacyjnych, jednocześnie potwierdza, iż w dalszym ciągu będzie wspierał dialog pomiędzy przełożonym a pracownikiem, będzie zachęcał pracowników do otwartego komunikowania zauważonych nieprawidłowości, a także namawiał do aktywnego rozwiązywania problemów w duchu wzajemnej współpracy.

Aby powyższe nie pozostało jedynie teorią, zachęcamy do wykorzystywania w praktyce tych szlachetnych deklaracji. Członkom Z.Z. „Dialog 2005” mamy statutowy obowiązek pomagać, gdyby napotykali na opór materii, a właściwie na opór korporacji lub konkretnych osób.

Apel do Przełożonych

Doceniając kompetencje Szefów i ich zaangażowanie w dbałość o powierzone im obszary, bardzo Państwa prosimy o nowe podejście do zarządzania Waszymi Zespołami. Wszystkim wyjdzie na dobre, a niektórym także na zdrowie, postawienie na współpracę, na empatię, pomoc, indywidualne podejście do cech i predyspozycji pracownika. I co ważne unikną Państwo zarzutu oportunizmu, braku identyfikacji ze strategią Banku oraz że nie potrafią Państwo spełnić oczekiwań Pracodawcy i wejść w nową, szlachetniejszą rolę.

Finanse

Poza transformacją kulturową są jeszcze bardziej przyziemne, ale istotne dla pracowników kwestie finansowe. W poniedziałek zawarliśmy z Pracodawcą dwa porozumienia dotyczące wykorzystania środków z ZFŚS. Kto i czym zostanie wsparty dowiedzą się Państwo ze wspólnego komunikatu związków zawodowych i Pracodawcy. Nasi członkowie otrzymali do wiadomości skany tych porozumień.

Ruszamy już z pracami nad przyszłorocznym Funduszem. Pieniędzy będzie znacznie mniej, więc trzeba podjąć decyzje, z których świadczeń trzeba zrezygnować, a które zmienić. Rok temu przeprowadziliśmy wśród Państwa ankietę, która bardzo nam pomogła w negocjacjach z Pracodawcą. Teraz ją ponawiamy w nieco innej formie. Prosimy o Państwa opinie.

Do Pana Prezesa Alior Banku skierowaliśmy wniosek dotyczący ważnej sprawy – restrukturyzacja w Aliorze raczej się nie kończy, lecz nabierze tempa ze względu na Cyfrowego Buntownika. Co w sytuacji, gdy za miesiąc skończą się zwolnienia grupowe i odszkodowania, a Bank będzie likwidował kolejne etaty? Nasz wniosek ma zabezpieczyć Państwa przed taką sytuacją.

Życzymy, aby Święty Mikołaj Państwa nie ominął.