Udział FECEC i „Dialog 2005” w konferencji o poprawie sektorowego dialogu społecznego w Unii Europejskiej

W dniu 21 października 2021 r. nasza koleżanka Anna Oprocha-Piech uczestniczyła wraz z Prezydentem Federacji FECEC Maxime Legrand w debacie zorganizowanej przez Komisję Europejską na temat możliwości polepszenia sektorowego dialogu społecznego w Unii Europejskiej. Dzisiejsze warsztaty były pierwszym z trzech spotkań dotyczących tego tematu, kolejne sesje są planowane na listopad i grudzień bieżącego roku.

Anna Oprocha-Piech podczas debaty podkreśliła, że jej udział w dialogu społecznym ma znaczenie z uwagi na dynamiczne zmiany w sektorze bankowym nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja to kluczowe kierunki zmian w bankowości, a konsekwencją tych procesów jest restrukturyzacja zatrudnienia i negocjacje pakietów osłon socjalnych dla pracowników.

Na rozwój sektorowego dialogu społecznego w Europie istotny wpływ ma również identyfikacja i włączenie nowych obszarów w strefie produkcji i usług, które nie są reprezentowane przez Sektorowe Komitety Dialogu Społecznego, a także poszukiwanie i włączanie do dialogu nowych Partnerów Społecznych.

WIĘCEJ:
Publikacja FECEC na portalu Linkedin

Tłumaczenie pubikacji:

Nasz prezydent Maxime Legrand i nasza europejska delegatka Anna Oprocha-Piech zostali zaproszeni przez Komisję Europejską w celu pracy nad poprawą sektorowego dialogu społecznego.

Uważamy, że jest to właściwy poziom, aby znaleźć na czas rozwiązania w zakresie zatrudnienia i wydajności gospodarczej lub ponownie wyrównać szanse: dobre połączenie potrzeby ustanowienia wspólnych zasad z potrzebą dostosowania ich do potrzeb danej branży

Dlatego każda federacja sektorowa spełniająca wszystkie kryteria zawarte w decyzji Komisji Europejskiej 98/500/EC z dnia 20 maja 1998 r. powinna zostać zaproszona do sektorowych komitetów dialogu społecznego: Punkt widzenia menedżerów jest kluczowy dla rozwiązywania problemów i posiadania oceny w perspektywie 360o.