Ulga podatkowa z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

W ramach Polskiego Ładu członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od dochodu składek członkowskich.

W ramach Polskiego Ładu członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od dochodu składek członkowskich przekazanych na rzecz organizacji związkowej w roku podatkowym 2022. Osoby należące do związków zawodowych oraz opłacające składki członkowskie będą mogły odliczyć maksymalnie 300 zł od dochodu. Z odliczenia będzie można skorzystać, składając PIT za 2022 rok.

Wysokość przekazanych składek na rzecz organizacji związkowej będzie ustalana na podstawie dowodu wpłaty/potwierdzenia przelewu z rachunku bankowego z którego będą wynikały: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty składek, organizacja związkowa, na której rzecz zapłacono składki, tytuł wpłaty i data oraz kwota składek.

W sytuacji, gdy pracodawca potrąca składki członkowskie z listy płac odliczenia można dokonać na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek. Organizacja związkowa „Dialog 2005” prowadzi ewidencję składek członkowskich wpłacanych przez każdego Członka naszego związku zawodowego, zatem przygotujemy dla Was stosowne zaświadczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2022, nowododanym punktem 2c w ust. 1 art. 26 powyższej ustawy.

Uczestnictwo w związku zawodowym zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, ale również pozwala na efektywniejsze działania na ich rzecz przez organizacje zawodowe. Związki zawodowe uczestniczą w tworzeniu zbiorowego prawa pracy, co wiąże się często z koniecznością przeprowadzenia konsultacji zapisów z prawnikami. W sprawach indywidualnych związki otrzymują od Pracodawcy informację o zamiarze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek skonsultować swój zamiar z organizacją związkową reprezentującą swojego Członka wobec pracodawcy. Stanowisko związku zawodowego (obrona) ma bardzo duże znaczenie w sądach pracy, o ile dochodzi do zwolnienia i sprawa trafia do sądu. Zdarza się także, że w wyniku konsultacji pracodawca wycofuje swoją decyzję dotyczącą zmiany warunków pracy a nawet zwolnienia.

Organizacja związkowa „Dialog 2005” działa profesjonalnie, mamy duże doświadczenie w pracy na rzecz pracowników bankowości, w trudnych przypadkach angażujemy prawników po to, aby wszyscy potrzebujący wsparcia w sprawach indywidualnych zawsze byli w sposób profesjonalny zaopiekowani. Sprawy pracownicze znajdujące swój finał w sądach pracy najczęściej prowadzone są z udziałem naszych prawników, którzy są specjalistami w zakresie prawa pracy, znają specyfikę pracy w bankach. W 95% sprawy sądowe wygrywamy.

Przy tej okazji prosimy, aby ci z Państwa, którzy mają zaległości w płaceniu składki członkowskiej zmobilizowali się do zapłacenia i tym sposobem mogli skorzystać z ulgi podatkowej. Dodatkowo informujemy – organizacja związkowa „Dialog 2005” nie korzysta z subwencji pracodawców, u których działamy. W ten sposób utrzymujemy całkowitą niezależność, a to sprzyja swobodzie działania.