Walcz z mobbingiem w pracy! Wypełnij ankietę!

Proponujemy Państwu wypełnienie ankiety, której zbiorcze wyniki prześlemy do FECEC. Pan Bernard Salengro znany w Europie lekarz medycyny pracy, na stałe współpracujący z Unią Europejską, na wniosek Federacji przeprowadzi badania poziomu stresu w bankowości w Polsce. To będzie pierwszy krok, który posłuży do zdiagnozowania sytuacji w bankowości. Zbiorcze wyniki ankiety za pośrednictwem Federacji zostaną przekazane Europejskiemu Komisarzowi ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans.

Jest możliwość, by Wam pomóc. Od waszej aktywności zależy, czy uda się zebrać reprezentatywną ilość ankiet.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy już wzięli udział w ankiecie. Prosimy o więcej! Jeżeli chcecie zmiany warunków pracy, to nie możecie stać obok i czekać na cuda. Wszędzie na świecie ludzie muszą walczyć o swoje, taki jest świat.

Wypełnijcie ankietę i prześlijcie na adres naszego Związku. Ankieta musi być wypełniona imiennie, bo my odpowiadamy za jej rzetelność, nie możemy narazić się na ewentualną okoliczność, że ktoś nam tendencyjnie wypełni ankiety – takie zagrożenie rodzi anonimowość. Nie ujawniamy Federacji ani innym osobom trzecim danych osobowych pracowników, ani danych z poszczególnych ankiet – o to prosimy, bądźcie spokojni. „Dialog 2005” odpowiada za przechowywanie ankiet.

Ankietę możecie też wysyłać z prywatnych skrzynek e-mailowych (zeskanowaną z podpisem) na adres organizacjadialog2005@wp.pl