Ważna informacja dla kredytobiorców oraz Doradców ds. kredytów hipotecznych

Zainteresowanie kredytami na preferencyjnych warunkach "kredyt 2%" jest ogromne. Bankom bardzo trudno lub nie są w stanie na bieżąco przeprocesować wniosków składanych przez klientów.

Zainteresowanie kredytami na preferencyjnych warunkach „kredyt 2%” jest ogromne. Bankom bardzo trudno lub nie są w stanie na bieżąco przeprocesować wniosków składanych przez klientów indywidualnie oraz przez pośredników kredytowych.

Zdarza się, że przedłuża się nie tylko termin na wydanie decyzji kredytowej przez bank (w teorii instytucja ma na to 21 dni od złożenia wniosku), ale także termin wypłaty kredytu. W praktyce okres na wydanie decyzji może być wydłużony, wystarczy, że przyszły kredytobiorca zostanie poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub uzupełnienie informacji. W takim przypadku wydłuża się też termin uruchomienia kredytu (wypłata środków). Wbrew pozorom ma to ogromne znaczenie, ponieważ informację o terminie przekazania środków na konto sprzedającego umieszcza się w akcie notarialnym. Jeśli pieniądze z kredytu nie zostaną wypłacone sprzedającemu w ustalonym terminie, sprzedający może domagać się przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Sprawa jest tym samym poważna – i dlatego też kredytobiorcy powinni uwzględnić tę kwestię podczas dokonywania ustaleń ze stroną sprzedającą i notariuszem. Tym samym w akcie notarialnym warto zawrzeć zapis, że wypłata środków nastąpi np. w ciągu 10 czy 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Warto, aby Doradca ds. kredytów hipotecznych poinformował klienta, że może zdarzyć się, że wypłata środków na rachunek klienta nastąpi w późniejszym terminie niż standardowo (np. 7, 14 dni). To umożliwi klientowi podjęcie decyzji w oparciu o termin wypłaty przybliżony do realnego terminu wypłaty kredytu przez bank.