Ważne informacje dla użytkowników Strefy Członkowskiej

W nowej wersji serwisu internetowego „Dialog 2005” zmianie uległy zasady funkcjonowania „Strefy Członkowskiej”. Od tej chwili zajawki wszystkich publikowanych artykułów widoczne są na stronie głównej.

Artykuły przeznaczone tylko dla zalogowanych Członków Związku opatrzone są zajawką:

Treść dostępna jest wyłącznie dla Członków Związku zalogowanych w „Strefie Członkowskiej”, których konto posiada uprawnienia do przeglądania tej zawartości. Prosimy o zalogowanie się lub rejestrację jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w „Strefie Członkowskiej”.

Po zalogowaniu zarówno zajawka artykułu jak i jego treść staną się dostępne dla użytkownika.

Dodatkowo, nawet po zalogowaniu, niektóre artykuły opatrzone będą zajawką:

Przepraszamy. Twoje konto w „Strefie Członkowskiej” nie posiada uprawnień do przeglądania niniejszej zawartości. Treść opublikowanego materiału jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Członków Związku będących pracownikami banku, którego dotyczy opublikowany materiał.

Oznacza to, że dany artykuł jest dostępny tylko dla Członków Związku będących pracownikami banku, którego artykuł dotyczy.

Zmiany w logowaniu

Konta użytkowników zostały zmigrowane do nowej wersji serwisu internetowego. Z przyczyn technicznych zostały zresetowane hasła do logowania. W przypadku pierwszego logowania po dniu 1 maja 2020 r. jako hasła należy użyć swojego adresu email podanego podczas rejestracji konta, np. jeżeli logowanie odbywało się adresem email: jan.kowalski@mail.pl to jako hasło do pierwszego logowania należy wpisać ten właśnie email.

Po pomyślnym zalogowaniu należy zmienić hasło na własne. Aby to zrobić należy z menu strony wybrać kolejno: Strefa Członkowska -> Twój profil.

Na formularzu należy dwukrotnie wpisać swoje hasło (minimum 7 znaków) w polach: „Hasło” oraz „Powtórz hasło”, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem „Aktualizacja”.

Od następnego logowania należy już używać w ten sposób zdefiniowanego hasła.

Problemy z logowaniem

Jeżeli mimo wykonania wyżej wymienionych kroków nie można się zalogować, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 693 716 281.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nielicznej grupy starych kont, których użytkownicy logowali się do „Strefy Członkowskiej” za pomocą identyfikatora użytkownika, nie było możliwości ich zmigrowania do nowego systemu. Prosimy takie osoby o ponowną rejestrację konta.