Wspólne stanowisko ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Wspólne stanowisko strony pracowników reprezentowanych przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i OPZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku.

Publikujemy wspólne stanowisko strony pracowników, reprezentowanych przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.