Wspólne stanowisko ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Publikujemy wspólne stanowisko strony pracowników, reprezentowanych przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.