Wybory do władz „Dialog 2005”

Szanowni Państwo

Zbliżają się wybory do władz Związku. Jest to bardzo ważny czas albowiem to od Was zależy kto będzie Was reprezentował na najbliższą kadencję.

Pierwszy stopień wyborów polega na wyborze Delegatów Związku – to gremium stanowi najwyższą władzę związkową, podejmującą najważniejsze decyzje m.in.: zatwierdza sprawozdanie finansowe, podział środków na wydatki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Związku, decyduje o kierunkach podejmowanych działań.

Zapraszamy. Każdy z Was może uczestniczyć w działalności związkowej. Związek jest otwarty na nowych ludzi, którzy chcą zmieniać środowisko pracy, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie relacji i działań w bankach. Liczymy na Was! Prosimy o aktywność.

Jeżeli zdecydujesz się kandydować na Delegata Związku, prosimy o przesłanie krótkiej prezentacji tj. nazwa banku, w którym pracujesz, dotychczasowe zaangażowanie społeczne (o ile je masz), swój pomysł na działalność (czym chcesz się zajmować w Związku) oraz inne informacje, które uważasz za właściwe do przesyłanej prezentacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na skrzynkę: wybory2021@dialog2005.org

Zarząd Krajowy
Niezależnego Związku Zawodowego
Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”