Wynik rokowań w Alior Banku

Od dłuższego czasu Pracownicy Banku BPH SA dzielili się z nami swoim niepokojem związanym ze sprzedażą Banku. Obawy w szczególności dotyczyły ewentualnych zwolnień oraz pogorszenia warunków pracy. „Dialog 2005” pozyskał członków w Aliorze i jako organizacja międzyzakładowa usiedliśmy jako partner społeczny do rokowań w Alior Banku.

Dzisiaj możemy Państwu przekazać, że udało się w Alior Banku (wspólnie z innymi organizacjami międzyzakładowymi) wynegocjować pakiet zabezpieczeń socjalnych tak, aby rok 2017 był rokiem spokojnym, czasem pracy a nie masowych zwolnień. Alior Bank nie będzie przez 12 miesięcy jednostronnie pogarszał warunków płacowych pracowników, a w przypadku konieczności likwidacji pojedynczych miejsc pracy zabezpieczenie socjalne będzie kontynuowane na ostatnim poziomie Banku BPH SA. Dotyczy wszystkich pracowników przejętych oraz obecnie zatrudnionych w Alior Banku.

Przy tej okazji godzi się przypomnieć, że pakiet osłon socjalnych obowiązujący w Banku BPH SA wypłacany zwolnionym pracownikom z powodu restrukturyzacji zatrudnienia w związku z transformacją Oddziałów do franczyz został mocno okrojony. Bank BPH od 2012 r. kontynuował zwolnienia z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w trybie zwolnień indywidualnych i płacił odszkodowania według standardów z 2012 r. do końca 2015 r. Tabela poniżej, dla przypomnienia (kwota bazowa do mnożnika 6.500 zł).

Jest:

Staż pracyMnożnik
Do 3 lat1
Od 3 lat włącznie do 6 lat4
Od 6 lat włącznie do 9 lat7
Od 9 lat włącznie do 12 lat9
Od 12 lat włącznie do 15 lat12
15 lat i powyżej15

Było:

Staż pracyMnożnik
Do 2 lat3
Od 2 lat włącznie do 4 lat6
Od 4 lat włącznie do 6 lat8
Od 6 lat włącznie do 8 lat10
Od 8 lat włącznie do 10 lat13
Od 10 lat włącznie do 12 lat15
12 lat i powyżej18

Niestety, wspólne stanowisko związkowe wypracowane w trakcie ostatnich rokowań w Banku BPH S.A. zostało złamane przez związek, który oświadczył, że wspólne negocjacje nie będą prowadzone. Dalsze rokowania odbywały się w bardzo złej atmosferze. Wykorzystanie „słabości” związków zawodowych, manipulacja, to główna przyczyna obniżenia wcześniejszych świadczeń.

Alior Bank nie wdał się w podobną grę, negocjacje były prowadzone przy jednym stole, z udziałem wszystkich uprawnionych organizacji związkowych. Negocjacje były trudne, ale było widać po stronie Aliora wolę zawarcia porozumienia. Jednakże na wniosek związków zawodowych o zastosowanie standardów odpraw z 2012-2015 roku Alior odpowiedział, że nie znajduje uzasadnienia, aby stosować standardy wcześniejsze, a kontynuacja ostatnich standardów właśnie służy niepogorszeniu warunków. Prawda jest taka, że obniżyć łatwo, ale podnieść trudno a nawet sprawa nierealna. Tyle refleksji.

Po zakończeniu negocjacji wspólnie z kadrowcami z Aliora związkowcy uzgodnili komunikat, który został skierowany do Pracowników Aliora i Banku BPH SA.

Przed nami ogrom pracy – będziemy negocjować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz inne regulacje dotyczące warunków pracy u naszego, przyszłego pracodawcy. Alior już wyraził gotowość podjęcia rokowań. Umówiliśmy się z Pracodawcą, że przekażemy sentencje wyroków, jakie uzyskaliśmy w sądach pracy, z których wynika wprost, że umowy o pracę zawierane zgodnie z kodeksem pracy są umowami staranności a nie rezultatu i w związku z tym Pracodawca nie może zwalniać z powodu braku realizacji zadań na poziomach narzuconych przez Bank. Przekażemy wynik ankiety przeprowadzonej w Banku BPH (zbiorcze zestawienie), aby w Alior Banku zapoznali się z tym materiałem i wiedzieli jaki skutek odnoszą (Pracownicy i Bank) przy okazji stosowania programów aktywizujących i naprawczych. Będziemy prostować założenia do systemów premiowych, bo nasze pomysły tj. metoda punktowa za każdy sprzedany produkt i ustalenie trzech progów premiowych zostały w kilku Oddziałach Banku BPH przetestowane z dobrym efektem dla Pracowników i Banku.

W naszej trosce są Pracownicy Centrali, którzy zawsze byli i są wsparciem dla całego Banku. Ilość pracy włożona w połączenie z Alior Bankiem jest nie do wyceny. My to wiemy, dlatego też w domenie „Dialog 2005” jest obrona ich miejsc pracy i zachowania standardów pracy.

Do sukcesu (a mamy nadzieję, że taki osiągniemy) potrzebujemy Was, Waszego wsparcia i uczestnictwa. Doceniamy wszystkich, którzy nas wspierają zapisywaniem się do związku. Zapraszamy do „Dialog 2005” pozostałych, bądźcie naszymi sojusznikami w dążeniu do uregulowania spraw pracowniczych w Alior Banku.