Wyniki ankiety na temat warunków premiowania

W jednym z banków, w którym prowadzimy działalność przeprowadziliśmy ankietę na temat warunków premiowania i innych warunków zatrudnienia w obszarze sprzedaży. Wynik ankiety jest reprezentatywny. Zapraszamy do ciekawej lektury.

W ankiecie wzięło udział 403 pracowników na 2400 objętych systemem premiowym, co stanowi 16,8% populacji.

Struktura stanowiskowa respondentów

Czy jesteś zadowolony z obecnego systemu premiowego?

Jak oceniasz obecną wycenę punktów za sprzedaż?

Jak oceniasz próg minimalnej sprzedaży uprawniającej do wypłaty premii ustalony na obecnym poziomie 85% planu sprzedażowego?

Czy obecny podział na koszyki produktowe ułatwia osiągnięcie premii?

Czy chciałbyś być premiowany za każdy sprzedany produkt niezależnie od ilości zrealizowanej sprzedaży i niezależnie od koszyków?

Jak oceniasz obecne plany sprzedażowe?

Czy uważasz potrącanie premii za okresy usprawiedliwionej absencji za sprawiedliwe?

Czy uważasz, że uzależnienie premii od wynagrodzenia zasadniczego jest słuszne?

Jak oceniasz częstotliwość z jaką zmieniają się wyceny punktów oraz plany sprzedażowe?

Jak często zdarza się, że nie otrzymujesz premii?

Czy Twoim zdaniem plan poprawy efektywności motywuje pracownika do zwiększenia wydajności i osiągnięcia lepszych wyników sprzedażowych?

Czy Twoim zdaniem praca zdalna lub hybrydowa na stanowisku sprzedażowym jest możliwa do zorganizowania i nie powoduje spadku efektywności pracownika?

Czy ze względu na pandemię COVID-19 pracodawca zadbał w sposób należyty o bezpieczeństwo i higienę w Twoim miejscu pracy?