Wyniki ankiety na temat ZFŚS w Alior Banku

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 05.12.2017 r. do 22.08.2018 r. W ankiecie pytaliśmy pracowników Alior Bank S.A. które ze świadczeń w ramach ZFŚS cieszą się ich największym zainteresowaniem. W ankiecie wzięło udział 140 respondentów.