Wyniki ankiety w sprawie reklamacji premiowych w Alior Banku

Ankieta została przeprowadzona wśród pracowników Alior Bank S.A. w dniach od 11.09.2018 r. do 27.11.2018 r. Pracownicy zgłaszali, że występują problemy z prawidłowym rozliczaniem zadań i wypłatą premii. Chcieliśmy poznać skalę tego typu przypadków.

W ankiecie wzięło udział 139 pracowników Alior Banku.

[ 1 ] Czy składałeś reklamację naliczonej premii?

[ 2 ] Czy reklamacja była rozpatrzona w ciągu 30 dni?

[ 3 ] Ile razy składałeś reklamację w roku 2018?