Wyniki wyborów do władz „Dialog 2005” na V kadencję

W dniu 25.09.2021 r. w Oświęcimiu odbyło się Wyborcze Zebranie Delegatów Związku. Delegaci dokonali wyborów władz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” na kolejną kadencję.

Na Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”zostały wybrane następujące osoby:

 1. Biel Jolanta
 2. Buszka Jolanta
 3. Chrapkowicz Izabela
 4. Czekaj-Syc Małgorzata
 5. Czyż-Balcerek Katarzyna
 6. Ernst Arkadiusz
 7. Gawęski Maciej
 8. Głowacz Justyna
 9. Jędrych Alicja
 10. Kosińska Agnieszka
 11. Lewandowska Agnieszka
 12. Oganiaczyk Anna
 13. Oprocha-Piech Anna
 14. Pajewski Andrzej
 15. Płusa Wojciech
 16. Pudełko Anna
 17. Pustówka Beata
 18. Rembiesa Iwona
 19. Ruszczyk Beata
 20. Seweryn Marzena
 21. Sikora Agnieszka
 22. Skowron Teresa
 23. Spiker Katarzyna
 24. Szlaszyńska Joanna
 25. Urban Jolanta
 26. Wędzicha Zbigniew
 27. Wiertel Wiesława
 28. Wypasek Lucyna
 29. Zawadzka Ewelina
 30. Żurek Barbara

W skład Zarządu Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” weszły następujące osoby:

 1. Alicja Jędrych – Przewodnicząca
 2. Anna Oprocha-Piech – I Zastępca Przewodniczącego
 3. Wojciech Płusa – Zastępca Przewodniczącego
 4. Jolanta Biel – Członek Zarządu
 5. Jolanta Buszka – Członek Zarządu
 6. Anna Pudełko – Członek Zarządu
 7. Beata Pustówka – Członek Zarządu
 8. Beata Ruszczyk – Członek Zarządu
 9. Teresa Skowron – Członek Zarządu
 10. Zbigniew Wędzicha – Członek Zarządu
 11. Wiesława Wiertel – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Banków nr 001 Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” weszły następujące osoby:

 1. Agnieszka Kosińska – Przewodnicząca KR OM
 2. Anna Oganiaczyk – Sekretarz KR OM
 3. Seweryn Marzena – Członek KR OM

Na Delegatów Szczebla Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” zostały wybrane następujące osoby:

 1. Biel Jolanta
 2. Buszka Jolanta
 3. Chrapkowicz Izabela
 4. Czekaj-Syc Małgorzata
 5. Czyż-Balcerek Katarzyna
 6. Ernst Arkadiusz
 7. Gawęski Maciej
 8. Głowacz Justyna
 9. Jędrych Alicja
 10. Klimas Alicja
 11. Kosińska Agnieszka
 12. Lewandowska Agnieszka
 13. Lis Aleksandra
 14. Oprocha-Piech Anna
 15. Pajewski Andrzej
 16. Płusa Wojciech
 17. Pudełko Anna
 18. Pustówka Beata
 19. Ruszczyk Beata
 20. Seweryn Marzena
 21. Sikora Agnieszka
 22. Skowron Teresa
 23. Spiker Katarzyna
 24. Szlaszyńska Joanna
 25. Urban Jolanta
 26. Wędzicha Zbigniew
 27. Wiertel Wiesława
 28. Zawadzka Ewelina
 29. Żurek Barbara

W skład Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” weszły następujące osoby:

 1. Alicja Jędrych – Przewodnicząca
 2. Wojciech Płusa – I Zastępca Przewodniczącego
 3. Anna Oprocha-Piech – Zastępca Przewodniczącego
 4. Beata Pustówka – Członek Zarządu
 5. Wiesława Wiertel – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej Szczebla Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” weszły następujące osoby:

 1. Izabela Chrapkowicz – Przewodnicząca Komisji
 2. Ewelina Zawadzka – Członek Komisji
 3. Barbara Żurek – Sekretarz Komisji