Wypalenie zawodowe to choroba

Od 01 stycznia 2022 r. wypalenie zawodowe będzie w Polsce uznawane za chorobę. To oznacza, że pracownicy dotknięci tą chorobą będą mogli otrzymać zwolnienie lekarskie (L4). Wypalenie zawodowe zostało zidentyfikowane jako choroba już kilka lat temu – w 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia spowodowała, że wypalenie zawodowe zostało wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD).

Syndrom choroby jest związany z pracą, wiąże się z utratą przyjemności z jej wykonywania, pracownik żyje w ciągłym stresie, ma poczucie niezadowolenia z wyników, braku rozwoju w pracy. Objawia się chroniczne zmęczenie i zniechęcenie.

Do określenia stopnia wypalenia zawodowego używa się różnych kwestionariuszy. Najczęściej stosowana jest trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach. Zgodnie z tą teorią na tę chorobę składają się trzy elementy:

  1. wyczerpanie emocjonalne (uczucie pustki, odpływ sił),
  2. depersonalizacja (obojętność, dystans wobec pracy, uprzedmiotowienie),
  3. obniżona ocena własnych dokonań, obniżona samoocena.

Skutki wypalenia zawodowego wpływają nie tylko na pracę, najczęściej odbijają się na życiu poza pracą, w szczególności na życiu rodzinnym. Co ciekawe – wypalenie zawodowe dotyka coraz częściej ludzi młodych, pomiędzy 30 a 40 rokiem życia i nie jest związane bezpośrednio ze stażem pracy. Wypalenie zawodowe zazwyczaj jest pochodną negatywnego środowiska pracy naznaczonego wewnętrzną rywalizacją i wyścigiem po wynik (rezultat pracy), ale także pochodną monotonii wykonywanej pracy.

Według przepisów prawa pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tutaj nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo pracy rozumiane jako eliminowanie pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracownika, o higienę definiowaną jako czyste otoczenie, ale o pozytywne warunki pracy oraz przyjazne środowisko pracy. W naszej ocenie, wielu pracodawców ignoruje przepisy prawa w tym zakresie, wręcz działają w sposób zamierzony i dobrze zorganizowany na szkodę zdrowia pracowników wdrażając w życie systemy zarządcze generujące ogromny stres. Stres zaś leży u podłoża wielu chorób m.in. psychicznych i wypalenia zawodowego.

Prośba do pracowników – jeżeli otrzymacie zwolnienie tzw. L4 z powodu wypalenia zawodowego prosimy o informację na skrzynkę organizacjadialog2005@wp.pl

Będziemy gromadzić takie dane i informować ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo pracy o skali takich zachorowań w celu wykazania szkodliwości środowiska pracy w bankowości i nakłonienia pracodawców do podjęcia działań ograniczających stres w pracy, wyeliminowania podłoża zapadalności na chorobę zwaną wypalenie zawodowe.