Wyprawki dla pierwszoklasistów z ZFŚS

Już 4 września rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Dzieci niektórych pracowników (7-latki) pójdą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przypominamy, że każdy pracownik Alior Banku może ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawnioskować o wyprawkę dla swojego dziecka.

Aby skorzystać z tej możliwości należy do 4 sierpnia br. wypełnić ankietę, do której link został przesłany na służbowe skrzynki email pracowników Alior Banku.

Pracownicy przebywający na dłuższych nieobecnościach (L4, urlopy macierzyńskie), nieposiadające dostępu do sieci bankowej muszą prosić o pomoc koleżankę/kolegę będących w pracy, którzy mogą taki wniosek wysłać w imieniu innego pracownika.

Osobie, z której pomocy korzystamy należy podać następujące informacje:

  • imię nazwisko,
  • numer PI,
  • adres do wysyłki wyprawki (może być prywatny),
  • numer telefonu (do kontaktu dla kuriera),
  • datę urodzenia pierwszoklasisty,
  • płeć dziecka,
  • informację czy dziecko jest prawo- czy leworęczne.

Wyprawki dla pierwszaków zostaną przesłane w pierwszych dniach września na adres wskazany w ankiecie (wniosku).

Po 4 sierpnia br. nie będzie możliwości wnioskowania o to świadczenie.

Zdajemy sobie sprawę, że troskliwi rodzice pierwszoklasistów nie mogą posłać swoich dzieci do szkoły bez kompletnego wyposażenia, dlatego prosiliśmy Bank, aby wyprawki dla pierwszaków zostały przesłane do pracowników nie na początku września a pod koniec sierpnia. W przypadku problemu z dotrzymaniem proponowanego przez nas terminu wysyłki, wnioskowaliśmy o rozważenie przez Bank zrefundowania rodzicom poniesionych wydatki wypłatą kwot na ich rachunki bankowe.