Zakończenie negocjacji w sprawie zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe są dla nas szokiem, bardzo przykrym zdarzeniem, z którym niestety trzeba było się zmierzyć, negocjować. W naszym przekonaniu lepszy kilogram dialogu niż tona wojny. Spór zbiorowy to ostateczność, ma swoje plusy i minusy, ciągnie się w czasie i nigdy też nie wiadomo, jakim efektem się zakończy.

„Dialog 2005” podpisał już drugie porozumienie z Pracodawcą w Alior Banku. Sami jesteśmy tymi faktami zaskoczeni, albowiem w stosunku do Pracodawców jesteśmy bardzo wymagający, nigdy nie godziliśmy się na zwolnienia ludzi z powodu zimnych kalkulacji dotyczących li tylko ograniczania kosztów. W przypadku Alior Banku mamy do czynienia z przejęciem części Banku BPH S.A. i z tego względu mamy do czynienia z pokrywającymi się obszarami wsparcia i biznesowymi. Obecne zwolnienia grupowe wynikają również z innych czynników, min. z powodu rozwoju technologii z której klienci coraz częściej korzystają. Alior zamierza w dalszym ciągu inwestować w technologie, które mają przynieść nowe usprawnienia dla pracowników oraz klientów. Bank zamierza bardzo poważnie podejść do oceny możliwości rynków lokalnych i na tej podstawie przygotować swoje założenia biznesowe. Pracownicy sprzedaży mają też otrzymać nowe kompetencje, aby móc spełniać funkcje doradcze dla klientów. To są ciekawe rozwiązania wymagające nakładów finansowych, szkoleń Pracowników, zmian organizacyjnych. Daliśmy Zarządowi Alior Banku bardzo duży kredyt zaufania i zapewniamy Was, że będziemy pilnować, aby wszystkie deklaracje, które padły przy stole negocjacyjnym zostały dotrzymane. Uzyskaliśmy konkretne rozwiązania w Porozumieniu, które w dużej mierze gwarantują, że trudne, ludzkie sprawy będą rozpatrywane z należytą atencją i przy udziale specjalnej komisji, w której skład wejdą przedstawiciele związków zawodowych. „Dialog 2005” walczył do upadłego, aby Bank nigdy nie wszedł w rolę „kata” i w sposób zamierzony lub „niechcąco” powodował ludzkie tragedie. Przerobiliśmy w exBanku BPH bardzo trudne sytuacje Pracowników, do samobójstwa włącznie. To nigdy nie powinno się wydarzyć, ale w przypadku, gdy dla Pracodawcy ludzie są tylko numerem kadrowym czynnik ludzki nie ma znaczenia. Mamy głęboką nadzieję, że przekonaliśmy kadrowców z Alior Banku do podjęcia wysiłku, aby pomimo dużej skali zwolnień nikt nie poniósł ciężkich do pogodzenia się skutków.

Bank opublikuje wzór „porozumienia stron”, poinformuje o zasadach, obiecali też, że z należytą atencją odniosą się do ewentualnych problemów ludzkich.

Porozumienie zostało podpisane przez Stronę Związkową, nie nam go oceniać, ale szczerze Państwa zapewniamy, że jego treść kosztowała związkowców wiele pracy, wręcz zdrowia. Użyliśmy wielu argumentów, aby przekonać Pracodawcę do tych rozwiązań, które wejdą w życie. Prosimy, aby każdy z Was uważnie przeczytał ten dokument, a w przypadku niejasności pytajcie, piszcie na naszą skrzynkę mailową: organizacjadialog2005@wp.pl

Tekst Porozumienia przesyłamy do naszej mecenas Agaty Pyclik-Chojenki, aby się przygotowała do udzielania porad prawnych i pod adresem mailowym: prawnikdialog2005@wp.pl będzie udzielane wsparcie dla naszych Członków.

Przed nami dalsza praca w takich oto zagadnieniach:

  • Umowy o pracę na czas określony – chcemy, aby Bank zamienił je na czas nieokreślony w przypadkach, kiedy Pracownik starannie wykonuje swoją pracę.
  • Regulamin gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy. Będziemy dążyć do poprawy warunków pracy, albowiem w Alior Banku dużo musi się zmienić.

Dziękujemy za zaufanie, rośniemy w siłę i prosimy o dalsze wsparcie, dalsze uczestnictwo. Zapraszamy do naszego związku zawodowego!

„Dialog 2005” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom negocjacji za, naszym zdaniem, dobry rezultat negocjacji. Wymazujemy gumką wszystkie złe doświadczenia i jesteśmy nastawieni na dobry, konstruktywny dialog w przyszłości, albowiem przed nami uzgodnienia w zakresie wewnątrzzakładowego prawa pracy i poprawy warunków pracy. Liczymy na to, że tzw. udomowienie banków nie będzie polegało na grupowych zwolnieniach, a na poprawie dotychczasowych warunków pracy. Przywrócenie partnerskiego traktowania pracowników i klientów. Wszystkim Związkowcom dziękujemy za dobrą wspólną pracę.