Zaproszenie dla Pracowników Alior Banku do udziału w ankiecie

Priorytetem Organizacji Związkowej „Dialog 2005” jest wynegocjowanie korzystnych i motywujących zasad premiowych dla pracowników Alior Banku. Bardzo też nas martwi wszechobecny stres, który towarzyszy Waszej pracy, o którym tak często mówicie i piszecie do nas. Nie może być tak, aby Pracodawca w dążeniu do zysków firmy rujnował ludzkie zdrowie, wymuszał sprzedaż – to ostatnie prowadzi do patologii.

Aby być skutecznym w naszej pracy musimy mieć dowody w postaci Waszej opinii, będą pomocne do zwalczania negatywnych zjawisk oraz patologii. Prosimy o Wasze uczestnictwo, aktywność, bo bez Waszego wsparcia nie uda się zmienić rzeczywistości.

Obecnie, ponownie jesteśmy w sporze z Alior Bankiem m.in. z powodu niewypłacenia premii rocznej Pracownikom Centrali – oprócz nielicznych grup zawodowych większość z nich nie otrzymała ani grosza, pomimo, że swoje indywidualne zadania wykonali. Od innych pracowników wymaga się teraz takich wyników, jakby pandemia i związane z nią konsekwencje nie dotyczyły klientów tego Banku. To jest hipokryzja i brak etyki – tak jest i nie boimy się mówić o tym głośno.

Alior Bank wdraża obecnie premiowanie liniowe. Problem w tym, że pilotaż przeprowadzany w kilku oddziałach dotyczy tylko jednego produktu tj. pożyczki dla osób fizycznych. Reszta produktów pozostaje w tzw. koszykach, bo według Pracodawcy jest to dla Bankierów korzystniejsze. Alior Bank, zobowiązał się do przeprowadzenia tego pilota tj. premiowania liniowego w porozumieniu kończącym poprzedni spór zbiorowy, teraz testy przeprowadza tylko na jednym produkcie.

Przypominamy – premiowanie liniowe polega na tym, że pracodawca wycenia i premiuje Bankierów za każdy sprzedany produkt, bez stosowania minimalnych progów wejścia w premiowanie. Przy takich zasadach zdejmowana jest z pracownika presja, naciski na sprzedaż. Każdy robi swoje dla siebie i dla Banku (z naciskiem na „i”).

Podkreślamy jeszcze raz – aby merytorycznie ocenić aktualne zasady premiowania a następnie poprowadzić negocjacje w pożądanym przez Was kierunku, potrzebujemy Waszych, licznych opinii o aktualnie funkcjonującym systemie premiowym.

Zapraszamy do udziału w ankiecie wszystkich pracowników sprzedających produkty bankowe Alior Banku, nie tylko tych, którzy należą do naszej Organizacji Związkowej.

Apelujemy o liczny udział w prowadzonej ankiecie, powinniśmy zebrać ilość reprezentatywną.

Czekamy na Państwa głosy. Jeżeli oprócz zagadnień poruszanych w ankiecie mają Państwo inne opinie i przemyślenia na temat premii, są one jak najbardziej mile widziane. W takich przypadkach prosimy o ich przesyłanie mailem (organizacjadialog2005@wp.pl).

Dziękujemy tym, którzy nam zaufali. Nieustająco prosimy i zapraszamy do uczestnictwa w naszym Związku tych, którzy jedynie kibicują.

Prosimy Was, dbajcie o siebie i innych, nie lekceważcie wirusa, on jest i jest coraz bardziej widoczny.

Ankieta została zakończona