Zaproszenie dla Pracowników Alior Banku

Jesteśmy związkiem zawodowym działającym w bankach: BPH, Pekao i BGŻ BNP Paribas.

Z dniem 31.08.2016 r. naszą działalnością objęliśmy również Alior Bank. Z inicjatywy Alior Banku odbyło się pierwsze spotkanie władz NZZPBiU „Dialog 2005” z przedstawicielami Zarządu Aliora.

Jesteśmy Organizacją Międzyzakładową od jedenastu lat zrzeszającą pracowników wielu banków i instytucji. Dzięki temu posiadamy wiedzę i doświadczenie jak wprowadzać dobre praktyki oraz jak bronić pracowników bankowości przed złymi zjawiskami.

Nasz związek zawodowy – „Dialog 2005” jest członkiem Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych (FECEC). Korzystamy ze wsparcia FECECu w sprawach wykraczających poza nasze krajowe możliwości.

Nie znamy sytuacji, aby któryś pracodawca okazywał pracownikom swą dezaprobatę dla ich przynależności do NZZPBiU „Dialog 2005”, zapewne dlatego, że:

  • art. 59. 1. Konstytucji PR „zapewnia wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”,
  • art. 3. Ustawy o związkach zawodowych zastrzega, że „nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego”,
  • art. 113. Kodeksu pracy gwarantuje, że „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na (…), przynależność związkową, (…) – jest niedopuszczalna.”

„Dialog 2005” zgodnie z art. 4 – 8 ustawy o związkach zawodowych „broni godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych” naszych członków, również w sądach pracy i na forum międzynarodowym.

Szczególnie dużo wysiłku włożyliśmy w kontrolę i poprawę warunków pracy w Banku BPH. Było to możliwe dzięki licznej przynależności pracowników tego Banku do naszego związku zawodowego. Jakimi praktycznymi tematami zajmowaliśmy się tam w ciągu ostatnich czterech lat, zainteresowani mogą się dowiedzieć ze sprawozdań z działalności „Dialog 2005” w Banku BPH zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Jako pracownicy, są Państwo w bardzo nierównym „układzie sił” Pracownik – Pracodawca, w którym Pracodawcę reprezentują silne służby kadrowe, radcy prawni, menedżerowie wielu szczebli, dlatego też Pracownik potrzebuje profesjonalnego wsparcia. NZZPBiU „Dialog 2005” takiego wsparcie swoim członkom udziela, czym w dużym stopniu niwelujemy nierównowagę sił pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą.

Zostaliśmy zaproszeni przez Alior do prac nad zmianami obowiązujących w Banku regulaminów wewnętrznych oraz nad tworzeniem układu zbiorowego pracy. Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze interesy były reprezentowane w tym procesie, zapraszamy do kontaktu i do uczestnictwa w naszym związku zawodowym.

Alior rozpoczął proces konsultowania z nami wypowiedzeń jakie zamierza wręczać poszczególnym pracownikom. Daje nam to możliwość obrony tych osób, które należą do NZZPBiU „Dialog 2005”. naszym członkom zapewniamy również bezpłatną pomoc prawną.

Zapraszamy do zapisywania się do NZZPBiU „Dialog 2005”, abyśmy mogli skutecznie reprezentowań Państwa interesy w Alior Banku.