Zaproszenie dla pracowników Banku BPH

Związek Zawodowy „Dialog 2005” działa w Banku BPH SA od 2005 r. Jesteśmy związkiem zawodowym o charakterze ogólnopolskim, branżowym.

Aby wpływać na to, co działo się w Banku i z Bankiem BPH współpracowaliśmy z polskimi parlamentarzystami, współpracujemy z dziennikarzami – publikowaliśmy artykuły w prasie na temat decyzji właścicielskich dotyczących przejęcia Banku BPH przez Pekao, na temat warunków pracy. Walczyliśmy o zachowanie Banku BPH S.A. na rynku polskim, mając nadzieję, że nowy inwestor uszanuje dorobek Banku BPH oraz GE Money Bank, wesprze nowy Bank kapitałowo i powrócimy razem do dobrej formy. Dzisiaj bardzo krytycznie patrzymy na nową „kulturę Banku”, na brak stabilności i przedmiotowe traktowanie ludzi. Ostatnie trzy tury zwolnień grupowych to porażka dla Zarządu Banku, który doświadczonych w pracy ludzi nie potrafi zagospodarować. Praktycznie trwa wymiana kadry na dużą skalę. Brak stabilności zatrudnienia wpływa negatywnie na ludzi. Plany sprzedażowe wzięte z sufitu, ciągłe rozliczanie, zwalnianie za niewykonanie zadań – czy to jest amerykański sposób na biznes w Polsce?

Uważamy, że najwyższy czas mówić wprost o tym, co się dzieje. Prosimy, abyście przestali się bać, nie wdawali się w wyścig szczurów a razem współpracowali. Bank nie jest kompanią karną, gdzie wydają rozkazy, komendy i ćwiczą ludzi choćby w błocie. Bank musi działać jak instytucja zaufania publicznego, szanująca klienta i pracownika. Zysk za wszelką cenę jest już tak bardzo skompromitowany w bankowości, że najwyższy czas, aby błędy popełnione przez innych nie stanowiły wzorca do naśladowania w Polsce.

Prosimy Was o zachowanie etyki w pracy – wobec siebie i wobec klientów. Pamiętajcie, że kadra bierze bonusy, a pracownik cięgi w przypadku niezadowolenia klienta, który w Banku traci pieniądze. Pamiętajcie, że Bank, to Wasze twarze.

Proponujemy, aby wszystkie sprawy, które Was trapią były zgłaszane do „Dialog 2005”, będziemy interweniować.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje Bank BPH SA w zakresie zgodności z prawem funkcjonowania programów aktywizujących i naprawczych. Pod koniec marca otrzymamy wynik kontroli. Równocześnie dziękujemy tym, którzy przesłali ankietę, zbiorczy wynik prześlemy do Federacji w celu dalszego działania.

Przesyłamy naszą ofertę skierowaną do Was z prośbą o jej przyjęcie, o uczestnictwo w Zawiązku „Dialog 2005”.

Długo staraliśmy się umocować nasz Związek w strukturach branżowych, europejskich i udało się, jesteśmy członkiem Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych, to daje nam nowe możliwości działania, nawet wobec Komisji Europejskiej.

Nasza propozycja dla Was

„Dialog 2005” jest jedynym w Polsce Związkiem Zawodowym, który został przyjęty do Federacji Europejskich Związków Zawodowych Branży Bankowości i Usług Finansowych. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Ta współpraca pozwala nam korzystać z wiedzy i doświadczenia działających na międzynarodowej arenie związków zawodowych branży bankowej, co w dobie międzynarodowych firm korporacyjnych jest szczególnie istotne. Udział banków w obecnie trwającym kryzysie spowodował, że mamy wspólne cele i sprawy, które muszą być obiektem zainteresowania odpowiednich instytucji unijnych.

Dnia 14.10.2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Zarządu Federacji, przedstawiliśmy problemy Banku BPH S.A., Pekao S.A. i PKO BP S.A., pracujemy nad planem działań dla Polski, planujemy wspólne wystąpienia i działania o jednolite zasady traktowania pracowników w obrębie korporacji. W tej ostatniej dziedzinie jest ogromna a nieuzasadniona przepaść pomiędzy pracownikami.

I Ty możesz nas wspierać

Zajmujemy się na bieżąco wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków pracy. Obecnie na nasz wniosek, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza w Banku BPH kontrolę dotyczącą programów aktywizujących i naprawczych. Dążymy do likwidacji tego narzędzia systemowego mobbingu w Banku. Poprzez swoje członkostwo możesz mieć swój udział w walce o zaniechanie przez Bank tego typu praktyk.

Prowadzimy w Sądach Pracy sprawy pracownicze, współpracujemy z kancelariami i specjalistami od prawa pracy, mamy doświadczenie, wygrywamy większość spraw pracowniczych. Członkowie naszego Związku mają wsparcie merytoryczne oraz prawne, także w bieżących problemach w pracy. Każdy z Was może mieć prawa członkowskie i nasze wsparcie.
Uczestniczymy w toczących się w Banku negocjacjach z pracodawcą dotyczących m.in. warunków pracy, zasad wynagradzania, tworzenia nowych przepisów wewnątrzbankowych. W tej dziedzinie potrzebne jest konkretne działanie. Poprzez swoje członkostwo w naszym Związku możesz przyczynić się do tego, że nasze zamiary będą realne.

Będziemy wytrwale zabiegać o to, by zgodnie z nową strategią, Bank BPH zachowywał się Fair Play w stosunku do pracowników.

Walczymy z mobbingiem w pracy, tutaj konieczne jest, aby wszelkie złe zjawiska były zgłaszane do naszego Związku. Piszcie na skrzynkę organizacjadialog2005@wp.pl Nikt z Państwa nie zostanie sam z tym problemem.

Naszym zdaniem, Pracownicy oczekują skutecznej reprezentacji związkowej, która zawalczy o ich prawa i interesy. Aby nasza grupa była silna i reprezentatywna, mogąca realizować nasze projekty prosimy o Wasze uczestnictwo. Możemy wszyscy pracować godnie. Wypełnij naszą deklarację związkową, zostań członkiem NZZPBiU „Dialog 2005”, walcz o swoje prawa, nie tkwij w przekonaniu, że Ciebie nic nie dotknie, bo jesteś spolegliwy, bo wykonasz wszystko. Zrozumieli to już dawno pracownicy na Zachodzie, Federacja zrzesza pracowników wykonawczych i kadry, w sprawach pracowniczych potrafią mówić jednym głosem.