Zaproszenie dla Pracowników BNP Paribas do udziału w ankiecie

Od lat zabiegamy w Banku BNP Paribas o zmianę obowiązujących regulacji premiowych. Otrzymujemy wiele sygnałów z Sieci Sprzedaży, które świadczą o tym, że nie jesteście Państwo zadowoleni, ani z samego mechanizmu premiowego, ani z wysokości planów sprzedażowych. Wielu z Państwa nie akceptuje również planów poprawy efektywności jako narzędzia, które zdaniem Pracodawcy podnosi wydajność Pracownika.

Aby merytorycznie ocenić aktualne zasady premiowania a następnie poprowadzić negocjacje w pożądanym kierunku, potrzebujemy Państwa opinii o aktualnie funkcjonującym systemie premiowym.

Zapraszamy do udziału w ankiecie wszystkich Pracowników sprzedających produkty bankowe, nie tylko Członków naszej Organizacji. To Państwa głosy i opinie będą dla nas wyznacznikiem kierunku, w którym poprowadzimy negocjacje. Apelujemy o liczny udział w prowadzonej ankiecie.

Czekamy na Państwa odpowiedzi. Zachęcamy do podzielenia się z nami dodatkowymi uwagami na tematy nieujęte w ankiecie, a mające dla Państwa znaczenie. Prosimy o komentarze w punkcie piętnastym ankiety.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa, prosimy o zaangażowanie w nasze starania o poprawę warunków pracy.

Ankieta została zakończona