Zaproszenie dla Pracowników BNP Paribas do udziału w ankiecie

Od lat zabiegamy w Banku BNP Paribas o zmianę obowiązujących regulacji premiowych. Otrzymujemy wiele sygnałów z Sieci Sprzedaży, które świadczą o tym, że nie jesteście Państwo zadowoleni, ani z samego mechanizmu premiowego, ani z wysokości planów sprzedażowych. Wielu z Państwa nie akceptuje również planów poprawy efektywności jako narzędzia, które zdaniem Pracodawcy podnosi wydajność Pracownika.

Aby merytorycznie ocenić aktualne zasady premiowania a następnie poprowadzić negocjacje w pożądanym kierunku, potrzebujemy Państwa opinii o aktualnie funkcjonującym systemie premiowym.

Zapraszamy do udziału w ankiecie wszystkich Pracowników sprzedających produkty bankowe, nie tylko Członków naszej Organizacji. To Państwa głosy i opinie będą dla nas wyznacznikiem kierunku, w którym poprowadzimy negocjacje. Apelujemy o liczny udział w prowadzonej ankiecie.

Czekamy na Państwa odpowiedzi. Zachęcamy do podzielenia się z nami dodatkowymi uwagami na tematy nieujęte w ankiecie, a mające dla Państwa znaczenie. Prosimy o komentarze w punkcie piętnastym ankiety.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa, prosimy o zaangażowanie w nasze starania o poprawę warunków pracy.


Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź
Wybierz właściwą odpowiedź