Zebranie Komitetu Sterującego i Zgromadzenia Ogólnego FECEC

W dniu 13 grudnia 2022 roku w Paryżu, w siedzibie Związku CFE-CGC odbyło się zebranie Komitetu Sterującego FECEC, w którym uczestniczyli przedstawiciele "Dialog 2005".

W dniu 13 grudnia 2022 roku, w Paryżu, w siedzibie Związku CFE-CGC odbyły się zebrania:

 1. Komitetu sterującego FECEC obecnej kadencji
 2. Zgromadzenia Ogólnego FECEC
 3. Komitetu Sterującego FECEC kadencji grudzień 2022-2025

W tym uroczystym wydarzeniu nasz Związek reprezentowały Koleżanki Anna Oprocha-Piech i Joanna Pillet.

Podczas konferencji Prezydent Maxime Legrand złożył sprawozdanie z działalności FECEC w ostatnich trzech latach, Skarbnicy złożyli raport finansowy, Anna Oprocha złożyła sprawozdanie ze swojej pracy na stanowisku Referenta Europy, odbyło się również głosowanie nad przyjęciem protokołów z ostatnich dwóch zebrań w Barcelonie i Krakowie oraz głosowanie nad przyjęciem nowego Związku członkowskiego z Francji FNECA (Fédération Nationale de l’Enterprise Crédit Agricole). Reprezentanci tego Związku przedstawili szczegółowo swoją działalność oraz motywację do tego, aby stać się częścią FECEC. Nowy związek został przyjęty do naszej Federacji.

Każdy ze związków członkowskich złożył również raport ze swojej działalności oraz z sytuacji w kraju, z którego pochodzi.

Tego dnia odbyła się prezentacja członków Ogólnego Zgromadzenia wytypowanych do sprawowania funkcji na lata 2023-2025 przez poszczególne organizacje członkowskie. Nasz Związek jest reprezentowany przez koleżanki Alicję Jędrych, Annę Oprocha-Piech, Joannę Pillet, a także członków Komitetu Sterującego nowej kadencji. W tym gremium jesteśmy reprezentowani przez Koleżankę Alicję Jędrych i Koleżankę Annę Oprocha-Piech.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia był wybór nowych władz Federacji na następną kadencję.

Poniżej prezentujemy nowe władze Federacji FECEC:

 • Prezydent: Maxime Legrand
 • Sekretarz Generalny: Eva Cozar
 • Skarbnik: Yvon Le Goffic
 • Wiceprezydenci: Paulo Marcos, Angel Bartolome, Anna Oprocha-Piech
 • Sekretarze Generalni Zastępcy: Yves Guerif, Pierre Pirson, Pedro Brito
 • Skarbnik Zastępca: Pier Paolo Pancaldi
 • Referent Europy: Pascal Gosnet
 • Weryfikatorzy kont: Xavier Prévost, Ruggero Montini
 • Eksperci: Antoine Bureau ds. Finance Watch, Patrice Kersuzan ds. Banków Centralnych

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!