Zgłoszenie sporu zbiorowego w Nest Banku

W dniu 18 października 2022 r. wysłaliśmy do Zarządu Nest Bank S.A. wystąpienie w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego dotyczące podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników.

W dniu 18 października 2022 r. złożyliśmy na ręce Zarządu Nest Bank S.A. wystąpienie w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego, dotyczące podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla Wszystkich pracowników w 2022 roku ze względu na galopującą inflację i co za tym idzie wzrost kosztów utrzymania.

Treść sporu dostępna jest dla Członków Związku posiadających konto w Strefie Członkowskiej.