Zgrzyt podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Pekao S.A.

Rano 17.04.2024 r. rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao, podczas którego wybrano nowy skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Następnie dość nieoczekiwanie głos zajęła przedstawicielka pracowników. – Pion detaliczny to najgorszej traktowana część naszego banku – mówiła, przedstawiając postulaty zatrudnionych w banku. Jej wypowiedzi były kilkukrotnie przerywane. – Proszę mi nie przerywać – wtrącała kobieta. – Jeżeli będzie nowy zasad, proszę, żeby zacząć od podniesienia kultury wewnętrznej w pionie detalicznym. Nie zapomnę płaczu moich koleżanek… – mówiła, ale w tym momencie wyłączono jej mikrofon. Głos zabrał też przedstawiciel związku zawodowego Bankowiec, który pytał o wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Zarzucił zarządowi, że pozbawił pracowników części nagród.

https://www.money.pl/banki/bank-pekao-podjal-kluczowa-decyzje-rada-nadzorcza-w-nowym-skladzie-7017835823086496a.html