Zwolnienia grupowe w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podpisaliśmy z BNP Paribas Bank Polska S.A. "Porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz w sprawie programu dobrowolnych odejść".

W dniu 16 października BNP Paribas Bank Polska S.A. notyfikował zwolnienia grupowe.

W raporcie bieżącym nr 36/2023 Zarząd Banku poinformował, że „w związku z realizowanymi działaniami mającymi na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej, w tym dalszą transformacją technologiczną w zakresie procesów sprzedaży, obsługi posprzedażowej i wsparcia, a także kontynuacją wdrożenia w strukturach banku nowego modelu pracy opartego na metodyce zwinnej, podjął decyzję o zamiarze kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia. Uchwała podjęta przez Zarząd w dniu 16 października 2023 r. przewiduje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych w latach 2024-2026 i objęcie nim nie więcej niż 900 pracowników Banku zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży.”

Ta informacja była zaskakująca i bardzo przykra dla naszego Związku, albowiem Bank wdrażał nowe projekty dotyczące zarządzania jakością, co przynosiło pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i sprzedażą. Byliśmy przekonani, że sytuacja Banku jest dobra i mamy przed sobą stabilizację.

W naszej ocenie, oprócz zmian organizacyjnych spowodowanych technologią, przyczyną zwolnień są rezerwy kredytowe w związku z kredytami frankowymi. Szkoda, że Zarząd Banku nie zareagował szybko po ogłoszeniu pierwszego wyroku TSUE i nie zawierał w tamtym czasie ugód z klientami. Mleko się rozlało, a błędy są kosztowne.

W dniu 13 grudnia 2023 r. podpisaliśmy z Pracodawcą „Porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych oraz w sprawie programu dobrowolnych odejść”.

Zarząd Banku dał sobie i organizacjom związkowym dłuższy czas niż ustawowy (ustawa nakreśla 20 dni na negocjacje w tak poważnej sprawie ☹), można było bez pośpiechu negocjować zasady zwolnień, wysokości osłon socjalnych. W Porozumieniu zawarto też Program dobrowolnych odejść, który ułatwi przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia w sposób bardziej cywilizowany, niż typowanie ludzi do zwolnienia. Szkoda tylko, że PDO nie dotyczy wszystkich pracowników.

Co ważne – Zespół reprezentujący Pracodawcę dążył do zawarcia porozumienia. Nasze koleżanki: Anna Oprocha-Piech oraz Agnieszka Lewandowska wykonały kawał dobrej roboty, za co serdecznie dziękuję w imieniu własnym i pracowników BNP Paribas, którzy nam zaufali.

Porozumienie jest na poziomie godziwym. Przyszedł taki czas, że zarówno ja, jak i Anna Oprocha-Piech, Przewodnicząca NZZPBiU „Dialog 2005” Organizacja Zakładowa Pracowników BNP Paribas Polska S.A. i zarazem Członkini Zarządu Fédération Européenne des Cadres des Etablissements de Crédit et des institutions financières będziemy mogły powiedzieć naszym francuskim kolegom, Maxime Legrand Prezydentowi FECEC – „c’est bien, on ne se sent pas inférieurs dans la corporation BNP Paribas”.

Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Prezesowi BNP Paribas Bank Polska S.A. życzymy, aby przeprowadził projekt zarządzania jakością z sukcesem dla pracowników oraz spółki, ugruntował wręcz zacementował jakość w każdej dziedzinie działalności bankowej. To trudne zadanie, wymagające wysiłku wszystkich pracowników, ale realne.

Dziękujemy też partnerom społecznym za współdziałanie.

Alicja Jędrych
Przewodnicząca organizacji związkowej „Dialog 2005”