Zwolnienia grupowe w Santander Bank Polska S.A.

W dniu 10 stycznia 2019 r. Santander Bank Polska S.A. notyfikował zwolnienia grupowe, które mają objąć do 1.400 osób (założono, że do końca 2019 r.)

Omówiono sytuację ekonomiczną Banku (te dane można wyczytać w opublikowanych raportach finansowych) oraz przyczyny dokonywania zwolnień – standardowe, porównywalne do tych, które przekazują inne banki po połączeniu z innym bankiem – pokrywanie się obszarów, funkcji i procesów. Do tego dochodzą nowe rozwiązania technologiczne, które są i będą wdrażane w Banku, a niestety technologia też wypiera człowieka.

Zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników są zawsze trudne do przyjęcia i przeżycia przez pracowników i związkowców. Zdajemy sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności za ludzi i ich rodziny. Z powodu konsolidacji na rynku bankowym oraz wprowadzania w branży nowych technologii widać wyraźnie, jak ubywa miejsc pracy, jak ubywa możliwości kontynuowania pracy w branży bankowej. Dlatego trzeba ludziom uzmysłowić, aby decydowali się szukać pracy poza bankiem.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku pracy obecnie i w perspektywie, ważne jest, aby pracodawcy wzięli po części na siebie odpowiedzialność za los zwalnianych pracowników. Istnieje potrzeba, aby przygotować ludzi do nowej sytuacji i w sposób realny pomóc w „przebranżowieniu” i poszukiwaniu nowej pracy.

Konieczność wspierania pracowników w poszukiwaniu pracy widzi Santander Bank Polska S.A., dlatego przygotowują program wsparcia tzw. outplacement z ofertą szerszą niż spotkaliśmy się w innych bankach.

„Dialog 2005” też przygotowuje się do wsparcia pracowników w poszukiwaniu pracy – poprzez kontakty z headhuntersami (mamy już chętnych do współpracy) oraz poprzez fundacje wspierające pracowników finansowo, z przeznaczeniem na rozwój kompetencji oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej.

Tyle, na chwilę obecną. Prosimy Was o wsparcie, o uczestnictwo w „Dialog 2005”, albowiem jesteśmy silni siłą naszych Członków. W trudnej sytuacji nikt z naszych Członków nie zostanie sam, będziemy pomagać nawet po zakończeniu pracy w Banku.

Wiedzę i doświadczenie mamy. Wszystko zdobyte ciężką pracą. W innych bankach byliśmy skuteczni w identycznych sytuacjach. W Santander Banku wszystko przed nami.

Zgłosiliśmy też potrzebę zainteresowania się Santander Bank Polska S.A. firmami zewnętrznymi, za pośrednictwem których ludzie świadczyli pracę na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. i teraz nie wiedzą jaką mają perspektywę pracy.