Ankieta dla pracowników Santander Bank Polska

Naciski na sprzedaż i permanentne rozliczanie powodują nadmierny stres u pracownika. Stres wywołuje zaniżoną samoocenę, utratę motywacji do pracy, skutkuje też nieprzespanymi nocami, co często kończy się wizytą u psychologa lub psychiatry, leczeniem i chodzeniem do pracy na prochach. Lęk przed rozpoczęciem pracy, ciągłe myślenie o pracy, również wtedy, kiedy się nie pracuje, nerwowość w weekendy czy odczuwanie potrzeby ciągłego rozmawiania ze znajomym/rodziną o problemach w pracy, to typowe objawy, które świadczą o tym, że pracuje się w dużym stresie.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o stosowaniu przez Santander Bank Polska S.A. programów aktywizujących i naprawczych jako sposobów na „podjęcie dialogu z pracownikiem” oraz „wsparcie przełożonego” w sytuacji kiedy wyniki osiągane przez pracownika odbiegają od wyników innych pracowników. Dziwi nas bardzo takie działanie, bo świadczy ono o braku świadomości Pracodawcy, że koszty osobiste i społeczne stresu, mierzone rozstrojem zdrowia i liczbą zwolnień chorobowych są znacznie wyższe niż profilaktyka stresu.

Z naszego doświadczenia wynika, że banki, które w przeszłości stosowały tego typu „narzędzia wsparcia” generowały ogromny poziom stresu i wycofywały się z tego typu rozwiązań. Wyniki ankiet stresowych, które w przeszłości przeprowadziliśmy w innych bankach znajdą Państwo TUTAJ. Chcielibyśmy uchwycić problem w miarę wcześnie i go wyeliminować, aby nie rozwinął się on w sposób niekontrolowany.

Proponujemy Państwu wypełnienie załączonej ankiety, której wyniki zamierzamy wykorzystać w wyeliminowaniu tych wątpliwych pod względem prawnym i etycznym rozwiązań. Jeżeli Santander Bank Polska nie będzie chciał porozumieć się z nami w tym zakresie, będzie podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie zasadności stosowania programów aktywizujących i naprawczych, poprosimy o pomoc instytucje zewnętrzne. Dzięki prowadzonym podobnym ankietom wśród pracowników innych banków, z pomocą m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, doprowadziliśmy do wycofania się tych banków ze szkodliwych dla zdrowia pracowników metod zarządzania.

Bardzo Państwa prosimy o udostępnianie tej ankiety Waszym koleżankom i kolegom.

Ankieta została zakończona