Ankieta dla pracowników Santander Bank Polska

Naciski na sprzedaż i permanentne rozliczanie powodują nadmierny stres u pracownika. Stres wywołuje zaniżoną samoocenę, utratę motywacji do pracy, skutkuje też nieprzespanymi nocami, co często kończy się wizytą u psychologa lub psychiatry, leczeniem i chodzeniem do pracy na prochach. Lęk przed rozpoczęciem pracy, ciągłe myślenie o pracy, również wtedy, kiedy się nie pracuje, nerwowość w weekendy czy odczuwanie potrzeby ciągłego rozmawiania ze znajomym/rodziną o problemach w pracy, to typowe objawy, które świadczą o tym, że pracuje się w dużym stresie.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o stosowaniu przez Santander Bank Polska S.A. programów aktywizujących i naprawczych jako sposobów na „podjęcie dialogu z pracownikiem” oraz „wsparcie przełożonego” w sytuacji kiedy wyniki osiągane przez pracownika odbiegają od wyników innych pracowników. Dziwi nas bardzo takie działanie, bo świadczy ono o braku świadomości Pracodawcy, że koszty osobiste i społeczne stresu, mierzone rozstrojem zdrowia i liczbą zwolnień chorobowych są znacznie wyższe niż profilaktyka stresu.

Z naszego doświadczenia wynika, że banki, które w przeszłości stosowały tego typu „narzędzia wsparcia” generowały ogromny poziom stresu i wycofywały się z tego typu rozwiązań. Wyniki ankiet stresowych, które w przeszłości przeprowadziliśmy w innych bankach znajdą Państwo TUTAJ. Chcielibyśmy uchwycić problem w miarę wcześnie i go wyeliminować, aby nie rozwinął się on w sposób niekontrolowany.

Proponujemy Państwu wypełnienie załączonej ankiety, której wyniki zamierzamy wykorzystać w wyeliminowaniu tych wątpliwych pod względem prawnym i etycznym rozwiązań. Jeżeli Santander Bank Polska nie będzie chciał porozumieć się z nami w tym zakresie, będzie podtrzymywał swoje stanowisko w zakresie zasadności stosowania programów aktywizujących i naprawczych, poprosimy o pomoc instytucje zewnętrzne. Dzięki prowadzonym podobnym ankietom wśród pracowników innych banków, z pomocą m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, doprowadziliśmy do wycofania się tych banków ze szkodliwych dla zdrowia pracowników metod zarządzania.

Bardzo Państwa prosimy o udostępnianie tej ankiety Waszym koleżankom i kolegom.


Ankieta na temat poziomu stresu w miejscu pracy dla pracowników Santander Bank Polska S.A.

Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.
Wybierz przynajmniej jedną odpowiedź.
Wybierz jedną odpowiedź.