Działania Banku Pekao w związku z zagrożeniem koronawirusem

W odpowiedzi na apel przesłany przez Zarząd „Dialog 2005” do Zarządów Banków, Bank Pekao S.A. przesłał nam informację o działaniach podejmowanych w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zwiększenie zakresu zadań serwisu sprzątającego w placówkach

Od dziś, stopniowo, w oddziałach rozpoczynamy dezynfekcję płynem dezynfekcyjnym powierzchni styku (balustrady, klamki, pochwyty, tabliczki windowe) oraz klawiatury bankomatów w obrębie placówek, klawiatury stanowisk internetowych 24 h, klawiatury telefonów i słuchawek telefonów. Do końca br. tygodnia usługa ta będzie wdrożona we wszystkich czynnych placówkach banku.

Usługa będzie świadczona przez pracowników firmy sprzątającej Amlux w godzinach funkcjonowania placówki, wg kryteriów:
– 1 h w placówkach do 250 m2,
– 2 h w placówkach do 1000 m2,
– 3 h w lokalizacjach po 1000-5000 m2.

Dystrybucja środków ochrony osobistej

Rozpoczynamy kolejną turę wysyłki środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny i żele dezynfekujące. Dostawa planowana jest na najbliższy piątek/poniedziałek:
– 100.000 maseczek,
– 22.000 rękawiczek w pierwszej partii i w kolejnych partiach 94.000,
– 5 tys litrów płynów w pierwszej partii oraz w kolejnych dostawach ok. 7.500 litrów,
– 1.600 butelek żeli dezynfekujących.

W intranecie udostępniliśmy zakładkę „KORONAWIRUS”

Znajdują się tam wszystkie komunikaty/e-maile dotyczące działań wspierających podejmowanych ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wraz z wszystkimi materiałami wspierającymi.

Aktualizacja wywieszek na biurka i na drzwi dotycząca standardów powitania i zachowania bezpiecznej odległości

Przygotowaliśmy nowy wzór materiałów do wyeksponowania na sali obsługi – do powieszenia na przepierzeniach oraz do postawienia na stanowisku obsługi. Zmieniliśmy informację o zachowaniu bezpiecznej odległości – powiększać ją z 1 m do 1,5 m – pomiędzy pracownikiem a klientem. Na naszej nowej podstronie znajdują się aktualne dokumenty z prośbą.

Zasady ubioru

– Rezygnujemy z noszenia marynarek
– Nosimy strój łatwy do wyprania i wyprasowania – panom zalecamy noszenie koszuli i spodni a paniom – koszuli i spódnicy/spodni
– Ograniczamy noszenie ozdobnej biżuterii.

Przestrzeganie bezpiecznych stref oczekiwania klientów na obsługę

Prosimy o informowanie klientów, aby przestrzegali wyznaczonych stref bezpieczeństwa podczas obsługi i nie przebywali poza nimi (przy ladach/biurkach) przez cały proces obsługi.

Zarządzanie kolejką

Pracownicy przypominają klientom, aby zachowywali właściwą odległość 1,5 m od siebie, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Informują klientów o właściwej odpowiedzialnej postawie.

Wdrożenie procedur postępowania w przypadku:

– gdy pracownik ma kontakt z klientem wykazującym objawy grypopochodne,
– gdy pracownik wykazuje objawy grypopochodne,
– gdy teren został objęty kwarantanną w związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem,
– planowania, wykorzystania i powrotu pracowników z urlopu wypoczynkowego,
– gdy pracownik spółki zależnej lub pracownik (firmy) kontrahenta wykazuje objawy grypopodobne,
– konieczności przesunięcia pracowników do innej lokalizacji.

Przeczytaj również: Warunki pracy w bankach w czasie pandemii – zgłoszenia pracowników