Informacja Santander Consumer Bank w sprawie działań w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W odpowiedzi na apel przesłany przez Zarząd „Dialog 2005” do Zarządów Banków, Santander Consumer Bank S.A. przesłał do nas informację o stosowanych działaniach zabezpieczających ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii.

W przesłanej informacji Bank napisał:

Rozwój wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa następuje bardzo szybko i wymaga podejmowania istotnych decyzji każdego dnia w odniesieniu do pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Zarząd Banku spotyka się codziennie w ramach posiedzeń Komitetu Zarządzania Kryzysowego aby przeanalizować sytuację i zdecydować o koniecznych działaniach.

Sprawy pracownicze są przedmiotem szczególnego zainteresowania niniejszego komitetu biorąc pod uwagę ostanie decyzje władz państwowych oraz pojawiające się regulacje ustawowe w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W pierwszej kolejności zostały podjęte decyzje dotyczące zapewnienia środków odkażających i ochronnych dla pracowników. Zważywszy na czasowe ograniczenie dostępności tych środków na rynku i występujące opóźnienia w dostawach, kierownicy jednostek organizacyjnych również kierownicy i dyrektorzy oddziałów – struktury terenowe – otrzymali zgodę na zakup w/w środków w ramach posiadanych służbowych kart płatniczych.

Dodatkowo uruchomiono działania mające na celu systematyczną dezynfekcję powierzchni biurowych we wszystkich budynkach, w których bank prowadzi działalności biznesową.

W oddziałach banku zostaną zamontowane specjalne osłony oddzielające pracowników od klientów aby ograniczyć kontakt pracowników z klientami. Pracownicy oddziałów zostaną zaopatrzeni w rękawiczki ochronne co pozwoli na minimalizację potencjalnego ryzyka wynikającego z kontaktu pracownika z gotówką zarówna przyjmowaną jak i wydawaną.

Już teraz zostało wdrożone ograniczenia ilości klientów równocześnie przebywających w oddziale do 2 osób. Komitet postanowił ograniczyć do 6 godzin, godziny otwarcia oddziałów dla klientów oraz skrócił czas pracy pracowników oddziałów do 7 godzin przy zachowaniu ich pełnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wychodząc na przeciw Państwa propozycjom zdecydowaliśmy o ograniczaniu kampanii mailingowych wpływających na ilość klientów przychodzących do oddziałów.

Wszystkie te działania są wyrazem troski o zdrowie pracowników i zabezpieczenie higienicznych warunków pracy, w tak wyjątkowej sytuacji jak pandemia o skali globalnej.

Kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji w naszym kraju. Warto jednak zaznaczyć, że specyfika naszego banku, profil posiadanych klientów oraz stopień rozwoju technologii bankowych stawia nas w trochę innej sytuacji niż banki uniwersalne, które posiadają mocno rozbudowane systemy zdalnego świadczenia usług dla klientów.

Zapewnienie ciągłej obsługi klientów w oddziałach jest dla nas kluczowym czynnikiem gwarantującym funkcjonowanie naszej instytucji. W związku z tym jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje jak to osiągnąć przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników.

Zarząd Banku współpracuje i koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa pracowników z Santander Banku Polska w celu zachowania wspólnych standardów tym zakresie.

Przeczytaj również: Warunki pracy w bankach w czasie pandemii – zgłoszenia pracowników