Informacja z ostatnich spotkań z Aliorem

Za nami dwa dni spotkań strony związkowej z Pracodawcą.

Dzień pierwszy – temat zwolnień grupowych, przenoszenia pracowników, słowem restrukturyzacji zatrudnienia nieco w powiązaniu z ogłoszoną strategią Banku.

Najkrócej można temat podsumować tak:

Alior potrafi zadbać o swoje, jego prawnicy przygotują takie dokumenty, a niektórzy przełożeni i HR Biznes Partnerzy tak je „sprzedadzą” pracownikom, aby zrealizować interes Pracodawcy.

Czasem słyszymy, że w biznesie nie ma sentymentów i z tym właśnie mamy teraz do czynienia. Na szczęście nie jesteście Państwo pozostawieni sami sobie w tych trudnych czasach. Nasze telefony są dosłownie rozgrzane do czerwoności, przez związkową skrzynkę mailową oraz przez skrzynkę mailową naszego wsparcia prawnego przetoczyła się lawina zapytań, próśb, zgłoszeń. Dziękowaliśmy Państwu za liczne zapisywanie się do „Dialogu”, teraz fizycznie doświadczamy tej liczebności. Doświadcza jej również nasz Pracodawca, jak mówi, jesteśmy najaktywniejszym związkiem nie tylko w kwestiach ogólnych dotyczących pracowników, ale także w sprawach indywidualnych – zasypujemy go interwencjami dotyczącymi poszczególnych pracowników (naszych członków). Nie wypada w oficjalnym mailu pisać, że Bank chyba nie był na to przygotowany i nie może sobie poradzić z ilością i różnorodnością zgłaszanych przez nas problemów do rozwiązania. Więc napiszemy, że Alior został zaskoczony intensywnością naszych działań, pewnie stara się w tym jakoś odnaleźć i z czasem (mamy nadzieję, że wkrótce) ta współpraca się ułoży i przyspieszy.

Państwa liczna przynależność do związku zawodowego „Dialog 2005” daje nam proporcjonalnie silny głos w negocjacjach z Bankiem i tym sposobem macie Państwo bezpośredni wpływ na uzgadniane obecnie i w najbliższej przyszłości warunki pracy.

Trwająca restrukturyzacja i ogłoszona Strategia nieuchronnie prowadzi do licznych zmian, które Państwa szybciej lub później, bardziej lub mniej dotkną. Zapraszamy do zapisywania się do naszego związku, będziemy Państwu potrzebni zarówno w sprawach zbiorowych, jak i indywidualnych. Przynależność do związku daje Państwu dostęp do informacji, porad, pomocy, wpływ na kształt negocjowanych w Banku dokumentów. Udział w organizacji związkowej należy traktować jak polisę ubezpieczeniową, z której korzystam, gdy znajdę się w potrzebie. Zdecydowanie nie sprawdza się w praktyce podejście w stylu: „Związek niech sobie działa, a ja się do niego zapiszę, gdy będę czegoś potrzebował.” – to tak nie działa.

Przy okazji: docierają do nas informacje, że Alior bardzo hojnie obdziela swoich pracowników naganami. Przypominamy, że każdy ukarany ma prawo zgłosić sprzeciw od nagany, a Pracodawca ma wtedy obowiązek zasięgnąć opinii związku zawodowego, do którego należy ukarany pracownik.

Dzień drugi – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę i zaleciła Aliorowi dokonanie pełnego odpisu na Fundusz, o który tak dla Państwa walczymy. Jak to w procedurach urzędowych bywa, Bank mógł jeszcze sprawę przeciągać, korespondować z PIP, ale póki co zadeklarował stronie związkowej, że jest gotów ustąpić i przekazać do ZFŚS pełną, ustawową kwotę. Więc zasiedliśmy do rozmów nad zasadami rozdysponowania środków.

Jedynym naszym interesem jest interes pracowników. Związek zawodowy nie jest tworem samym w sobie, ale jest grupą zorganizowanych pracowników. Dlatego, aby te interesy jak najlepiej wobec Pracodawcy reprezentować, na początku roku przeprowadziliśmy ankietę pytając o Państwa preferencje co do wykorzystania środków z ZFŚS i tym się kierujemy podczas negocjacji. Najważniejsze jest dla nas, aby jak najwięcej środków trafiło do pracowników, a jak najmniej do „pośredników” i „dostawców” usług lub imprez.

Ruszyliśmy z miejsca, ale przed nami jeszcze dużo pracy nad szczegółami świadczeń i nad zasadami ich dostępności.

Przy okazji: intensywnie upominamy się u Pracodawcy o spotkanie z osobami zarządzającymi Siecią Sprzedaży. Ma się ono odbyć na początku kwietnia, więc to już ostatnie dni na zgłaszanie nam tematów, które powinniśmy poruszyć.