Odpowiedź BNP Paribas Bank Polska na apel „Dialog 2005”

W odpowiedzi na apel przesłany przez Zarząd „Dialog 2005” do Zarządów Banków, otrzymaliśmy z BNP Paribas Bank Polska S.A. informację o działaniach stosowanych w czasie epidemii koronawirusa.

W przesłanym piśmie czytamy:

Dziękuję za skierowany do całego Zarządu Banku apel o podjęcie działań związanych z aktualną sytuacją w naszym kraju. Przyjmuję go jako przejaw troski ze strony organizacji związkowych o dobro naszych pracowników i klientów. Zawiera on wiele słusznych stwierdzeń, z którymi wszyscy się zgadzamy, albowiem bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla Zarządu Banku i dla nas wszystkich bardzo ważne.
Pragnę zapewnić, że Zarząd Banku i powołany przez Zarząd Komitet ds. Coronawirusa codziennie analizuje sytuację i podejmuje praktyczne działania oraz trudne decyzje, właśnie w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ww. osobom.

Sytuacja jest trudna, wyjątkowa i bardzo zmienna.

Jak zapewne Państwo wiecie wszyscy nasi pracownicy, którzy mają możliwość pracy zdalnej – już od zeszłego tygodnia pracują w swoich domach, w maksymalnym możliwym wymiarze. W niektórych jednostkach praca jest realizowana w systemie wymiennym, w tzw. split-teamach (zespoły rozdzielone) polegających na odseparowaniu osób wykonujących te same obowiązki.

W związku ze zwiększeniem wykorzystania pracy zdalnej, podjęliśmy decyzję o podniesieniu limitu internetu w służbowych telefonach do 8 GB, tak aby osoby nie mające internetu domowego mogły pracować łącząc się przez telefon służbowy.

Staramy się zadbać także o osoby świadczące pracę w siedzibach Banku.
Od zeszłego tygodnia sukcesywnie dostarczane są mydła antybakteryjne do wszystkich lokalizacji. W związku z trudnościami dystrybucyjnymi, niektóre dostawy zostały opóźnione, stąd nie wszędzie dotarły na czas. W tym tygodniu pojawiają się żele antybakteryjne (dla pracowników i klientów Banku) oraz środki do samodzielnej dezynfekcji powierzchni. Rozpoczęła się także wysyłka maseczek i rękawiczek lateksowych w pierwszej kolejności do Oddziałów, a w kolejnych transportach również do Centrów Biznesowych SME i Korpo.

Zmienione zostały zasady korzystania z miejsc parkingowych – od poniedziałku wszystkie miejsca parkingowe są ogólnodostępne, bez przypisania do konkretnego samochodu/pracownika, w celu umożliwienia pracownikom przyjazdu do pracy samochodem i uniknięcia konieczności korzystania z komunikacji publicznej.

Podjęliśmy także decyzję o czasowym wstrzymaniu zapisów na indywidualne szkolenia zewnętrzne. Wszystkie złożone do tej pory zgłoszenia na szkolenia z terminem realizacji przypadającym w marcu i kwietniu zostały odwołane.

Jeśli chodzi o nasze oddziały – to zgodnie z decyzją rządu nie jest możliwe ich całkowite zamknięcie. Natomiast podjęliśmy już wiele działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracujących w nich osób.

Kluczowe decyzje Komitetu z ostatnich dni to:
1. Zmiana godzin pracy oddziałów – oddziały będą pracować od 10.00 – 16.00. Dla klientów są otwarte w godzinach 10.00 – 15.00.
2. Zakup i montaż osłon plexi, które oddzielą naszych pracowników od klientów – tutaj jedna uwaga, wszelkiego rodzaju działania wymagające zakupu wyposażania (rękawiczki, maski, żele antybakteryjne, mydła, osłony plexi etc) są uzależnione od możliwości dostawców.

W Obszarze Bankowości MSP i Korporacji funkcjonowanie Centrów Biznesowych utrzymane zostało tylko do obsługi klientów w wyjątkowych przypadkach. Pracownikom została umożliwiona praca zdalna – w maksymalnie możliwym wymiarze. W pracy z klientami wykorzystywane są kanały elektroniczne.

Spotkania z klientami zostały ograniczone do absolutnego minimum, przy zdecydowanym zachowywaniu zasad bezpieczeństwa. Przygotowywany jest także uproszczony i możliwie zdalny proces pomocy klientom, którzy będą mieli problemy wynikające z panującej sytuacji.

Planowana jest dodatkowa komunikacja do wszystkich klientów w celu zachęcenia ich do korzystania z kanałów elektronicznych i maksymalnego ograniczenia ich przychodzenia do oddziałów.

Jesteśmy świadomi tego, jak decyzje związane z walką z koronawirusem mogą wpłynąć na działalność biznesową Banku oraz na możliwość realizacji przez pracowników zakładanych planów sprzedażowych. Aktualnie priorytetem dla nas jest sprawna obsługa klientów w zakresie ich potrzeb, bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników, a także odpowiednie dostosowanie procesów do bieżącej sytuacji.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie w sprawy mające na celu zapewnienie naszym pracownikom i klientom maksymalnego możliwego bezpieczeństwa.

Jednak się da. Bank BNP Paribas zaangażowany w walkę z koronawirusem.

Mamy dobry przykład odpowiedzialnego Pracodawcy. W tych ciężkich czasach BNP Paribas Bank Polska S.A. zadbał o swoich pracowników w sposób należyty. Zapewnił środki do dezynfekcji, maseczki, mydła antybakteryjne i rękawiczki. Dla pracowników obsługujących klientów montowane są specjalne osłony plexi, godziny pracy oddziałów zostały skrócone, a dla pracowników centrali zorganizowano pracę zdalną. Uruchomiono również wsparcie psychologiczne na telefon.

BNP Paribas przekazał również środki na wykonanie 1 tysiąca testów na obecność SARS-CoV-2, a także zakupił 20 tysięcy maseczek ochronnych, które dostarczy do ośrodków medycznych.

Ten gest odbieramy z wielką wdzięcznością.

Zachęcamy inne banki do kontaktu z Prezesem Zarządu tego Banku w celu uzyskania informacji, jak zorganizować ochronę przed koronawirusem, którą udało się wdrożyć w BNP Paribas.

Przeczytaj również: Warunki pracy w bankach w czasie pandemii – zgłoszenia pracowników