Opinia PIP w sprawie kontraktów menedżerskich w Pekao

W 2009 roku „Dialog 2005” skierował do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie kontroli funkcjonujących w Pekao S.A. umów o pracę – kontraktów menedżerskich.

Prezentujemy opinię Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

2012-04-24_pip_kontrakty_menedzerskie