Prasówka z Forum Związków Zawodowych – 31.07.2020

Najważniejsze informacje o kwestiach gospodarczych, alertach płynących z firm, a także komunikaty najważniejszych instytucji państwowych. Wyłącznie sprawdzone i rzetelne informacje.

Przegląd prasy przygotowany przez Forum Związków Zawodowych.

Gospodarka

Niemiecki raport: Umacnia się rola Polski jako partnera gospodarczego Niemiec.
—>https://bit.ly/2Pom4Vn

Wśród 20 najbogatszych polskich gmin 12 jest wiejskich.
—>https://bit.ly/39MtpqT

Koronawirus już odbił się na kolei.
—>https://bit.ly/2XdM0r4

Zmiany / Nowelizacje

Rzecznik GIS: Sprzedawca ma prawo odmówić obsługi klienta bez maseczki.
—>https://bit.ly/317kwo3

Dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy: Jest rekomendacja senackiej komisji dla wprowadzenia poprawek.
—>https://bit.ly/2Xbghq8

Broniarz: Nauczyciele płacą za pandemię.
—>https://bit.ly/2PcSdyY

Maląg: Pracujemy nad stosownymi zapisami, aby już na stałe wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy.
—>https://bit.ly/3fgiOph

Komunikaty

RPO: Czy zleceniodawca może żądać od zleceniobiorcy zwrotu środków z tytułu pomocy w ramach świadczenia postojowego?
—>https://bit.ly/3fcqNE1