Sprawozdanie z działalności NZZPBiU „Dialog 2005” za rok 2020

W roku 2020 Zarząd Krajowy Związku współpracował w wielu dziedzinach ze wszystkimi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku, wspieraliśmy w negocjacjach, (w niektórych przypadkach musieliśmy zapobiegać w dążeniach do wprowadzania negatywnych dla pracowników rozwiązań rangi wewnątrzzakładowego prawa pracy). Wspieraliśmy terenowe jednostki przy wyborach do Władz.

Członkowie Zarządu Krajowego osobiście uczestniczyli w pracach zarządów poszczególnych jednostek terenowych Związku w szczególności w organizacji międzyzakładowej Związku, pełniąc także odpowiedzialne role w Zarządach.

Rok 2020 uważamy za niezmiernie trudny z powodu pandemii COVID-19, pogarszających się warunków pracy oraz zwolnień grupowych.


Sprawozdania z działalności w poszczególnych bankach zostały umieszczone w „Strefie Członkowskiej” i są dostępne dla Członków Związku zatrudnionych w konkretnym banku: