Świadczenia w razie choroby

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeśli jesteś np. pracownikiem, zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą. Z kolei na zasiłek wyrównawczy możesz liczyć tylko wtedy, gdy jesteś pracownikiem.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeśli jesteś np. pracownikiem, zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą. Z kolei na zasiłek wyrównawczy możesz liczyć tylko wtedy, gdy jesteś pracownikiem.

Prawo do świadczeń w razie choroby zależy od tego, czy jesteś objęty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym).

Wszystkiego o zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym i zasiłku wyrównawczym dowiesz się z załączonej broszury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.